Områdesbestämmelser

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är en handling som kan användas för en begränsad och översiktlig reglering av ett specifikt område. Det kan exempelvis tas fram för att säkerställa vissa grunddrag för användningen av mark- och vattenområden, bevara värdefulla bebyggelsemiljöer eller reglera utformningen av bebyggelse.

Sidan kontrollerad: 2021-02-22 13:12:00