Energibesparande åtgärder

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Energibesparande åtgärder

Många byggnader har dålig isolering och kan behöva åtgärdas. Det är viktigast att isolera taket där en stor del av värmen läcker ut. Isolering sker genom att fylla på med isoleringsmaterial. Om man ska isolera väggarna är invändig isolering att föredra, eftersom det inte påverkar husets utvändiga utseende. Fönstren kan förses med "innanfönster" vintertid, det är både billigare och långt mer energibesparande än att byta till lågenergifönster.

Tänk på att olika förändringar i byggnadens miljö, ändrar också husets förutsättningar. Om trossbottnen isoleras blir grunden kallare, genom tilläggsisolering med täta material ändras förutsättningar att släppa igenom fukt, genom att installera jord- eller bergvärme kan en tidigare uppvärmd källare bli för kall och därigenom skapas andra problem.

Sidan kontrollerad: 2020-09-16 16:28:02