Egnahem - Egnahemsbyggandet 1904-1948

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
  • Husen är uppförda i trä och fasaderna består oftast av locklistpanel av varierade bredder.
    Husen är uppförda i trä och fasaderna består oftast av locklistpanel av varierade bredder.  Foto: Piteå kommun
  • Alla egnahem byggdes efter typritningar, kvadratisk huskropp i 1 ½ plan, med uthuslänga eller ladugård på tomten.
    Alla egnahem byggdes efter typritningar, kvadratisk huskropp i 1 ½ plan, med uthuslänga eller ladugård på tomten.  Foto: Piteå kommun

Egnahem - Egnahemsbyggandet 1904-1948

Mellan åren 1904 och 1948 uppfördes egnahem finansierade av egnahemslån i Sverige. Inflyttningen till städerna under 1800-talets slut med försämrade bostadsförhållanden som följd bidrog till egnahemsrörelsens framväxt.

Sidan kontrollerad: 2020-09-16 14:45:05