Utveckling

Adress och öppettider

Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37, 941 21 Piteå

Telefon 0911-69 60 00
E-post Samhällsbyggnad

Besöksadress Stadsporten, Västergatan 10
Öppettider  8.00-16.00


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Utveckling

Här presenteras utvecklingsprojekt som är aktuella för Samhällsbyggnad.

Fast Care STÄRKA

Målet med projektet är att erbjuda individanpassat lärande till ukrainare för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden .

Projektet Fast Care STÄRKA handlar om att öka andelen ukrainare med varaktig sysselsättning, men också om att öka upplevelsen av social delaktighet. Förhoppningen är att i projektet kunna integrera lärande med sociala aktiviteter och med arbetslivet.

Care SATSA

Blått och gult - för Ukraina

Care SATSA är ett Europeiskt Socialfondsprojekt som drivs av Piteå kommun. Syftet med projektet är att underlätta för ukrainare som kommit till Piteå att hitta jobb, bostad och ge dem en språngbräda in i det svenska samhället och sociala sammanhang.

React-EU: Reagera Norr

Alla behövs på vår expansiva arbetsmarknad.

Norra Norrlands arbetsmarknad är het. Här satsas hundratals miljarder på nyetableringar och expansion, vilket skapar nya arbetstillfällen. Vi erbjuder kompetenshöjande insatser för dig som har avbrutit en anställning eller studier som en följd av coronapandemin. Vår ambition är att skapa en bra match mellan dig som individ och företagens behov.

Lärande rekrytering 2.0

Lärande rekrytering 2.0

Lärande rekrytering 2.0 var ett Europeiskt Socialfondsprojekt inom programområde 2 - Ökade övergångar till arbete. Det specifika målet har varit att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Projektet har varit ett samarbete mellan Piteå kommun, Företagarna i Piteå och Arbetsförmedlingen och pågick under perioden 2021-02-01 - 2023-02-28.

Sidan kontrollerad: 2013-10-23 09:20:47