Verksamhetsutveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Piteå i ständig utveckling
Piteå i ständig utveckling  Foto: Pixabay

Verksamhetsutveckling

Skogsgården – demensboende och kompetenscentrum

Stadsutveckling öster fortsätter. Ett nytt äldreboende kommer byggas på området.

Ett nytt särskilt boende (SÄBO) för äldre med kognitiva sjukdomar kommer att byggas på Strömnäsbacken. Boendet ska byggas i tre plan och innehålla 80 lägenheter.

Nu byggs Christinaskolans nya kök och nya matsal

Christinaskolans matsal

Nu har ombyggnaden av Christinaskolans kök och matsal startat. Det är fortsättningen av förvandlingen av Christinaskolan till en modern och ändamålsenlig skola. Köket beräknas vara i bruk till terminsstarten januari 2022.

Christinaprojektet tillbyggnad

Christinaskolan tillbyggnad

Under våren 2022 ska bygget av en ny tillbyggnad av Christinaskolan påbörjas - byggytan är beräknad till 3600 BTA (Bruttoarea).

Christinaprojektet Kulturflygel

Christinaskolan Kulturflygel

Christinaprojektet är ett av Piteås största samhällsbyggnadsprojekt med många komplexa frågor. Berörda lokaler på området rymmer en blandning av olika verksamheter och är viktigt för Piteås fortsatta utveckling.

Lärande rekrytering 2.0

Lärande rekrytering 2.0

Lärande rekrytering 2.0 är ett Europeiskt Socialfondsprojekt med syfte att underlätta för individer som står längst ifrån arbetsmarknaden, att komma närmare arbete och därmed egen försörjning. Projektet drivs i samarbete mellan Piteå kommun, Företagarna i Piteå och Arbetsförmedlingen. Projektet pågår till sista februari 2023.

Sidan kontrollerad: 2018-06-07 09:30:06