Verksamhetsutveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Piteå i ständig utveckling
Piteå i ständig utveckling  Foto: Pixabay

Verksamhetsutveckling

Nya Christinaskolan

De första tankarna på Christinaprojektet började spira redan 2016. Idén var att bygga ut och utveckla Christinaskolan till en skola från förskoleklass till årskurs nio, att riva Norrmalmskolan som redan då sett sina bästa dagar och att därefter nyttja ytorna för bostadsbyggande.

Skolan i Böle ska byggas om

Skolområdet ligger i utkanten av byn Böle i Piteå kommun. Bebyggelsen i byn är av lantlig karaktär med i huvudsak villabebyggelse och jordbruksfastigheter. Skolan ligger nära naturen har stora naturområden med både skog och älv i närheten. Skolgården har en fin utemiljö med tillgång till stora ytor för lek. Här finns en fotbollsplan och hockeyplan, samt skogen in på knuten. Under vintern åks skidor från skolgården och åker på en tur på de uppgjorda spåren.

Nya Solanderskolan - ett lyft för hela Öjebyn

Solanderskolan ligger i Öjebyn, cirka 6 km från Piteå stadskärna. Projektet med att bygga nya Solanderskolan innebär ett omtag och omvandling av ett område som hyser ett flertal funktioner. I söder finns fotbollsplan, bandyrink, sporthall, simhall och äldreboende. Här ska även en park etableras. I väster finns mestadels bostäder i form av tvåplansvillor. I de centrala delarna av området står ett antal skol- och förskolebyggnader. Majoriteten av de befintliga skolbyggnaderna ska rivas och ersättas. Tanken med projektet är att skapa en omvandling och satsning på området.

Fast Care STÄRKA

Målet med projektet är att erbjuda individanpassat lärande till ukrainare för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden .

Projektet Fast Care STÄRKA handlar om att öka andelen ukrainare med varaktig sysselsättning, men också om att öka upplevelsen av social delaktighet. Förhoppningen är att i projektet kunna integrera lärande med sociala aktiviteter och med arbetslivet.

Care SATSA

Blått och gult - för Ukraina

Care SATSA är ett Europeiskt Socialfondsprojekt som drivs av Piteå kommun. Syftet med projektet är att underlätta för ukrainare som kommit till Piteå att hitta jobb, bostad och ge dem en språngbräda in i det svenska samhället och sociala sammanhang.

Sidan kontrollerad: 2018-06-07 09:30:06