KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Kultur, park och fritid - Utveckling

Kultur, park och fritid - Utveckling

Framtid Piteå

Framtid Piteå

För att på bästa sätt utveckla föreningslivet och idrotten har vi tillsammans med PT, Sparbanken och PiteEnergi skapat idrottsrörelsen Framtid Piteå.

Kulturhuvudstad Umeå 2014

Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014

Piteå har gått in i ett samarbete med Umeå kommun inför kulturhuvudstad 2014 vilket bland annat innebär att vi har öppnat ett representationskontor på Studio Acusticum.

Biblioteket 2013

Norrbottningar ska få samma möjlighet att nyttja bibliotekets resurser

Bibliotek 2013 är ett samarbetsprojekt mellan folkbiblioteken i Norrbotten. Från 2013 är det ett bibliotek i Norrbotten med gemensamt biblioteksdatasystem och gemensamt lånekort. Syftet med sammanslagningen är att förbättra tillgång och service samt ge alla norrbottningar samma möjlighet att nyttja bibliotekets resurser oavsett var man bor.

FRALLA - Fritid för Alla

Kultur och Fritid är en av fem aktörer som beviljats medel från Landstingets utlysning för unga mångfald och integration. Målet är att öka både tillgänglighet och utbud av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och ensamkommande barn och ungdomar samt kvinnor med utländsk härkomst.

Lindbäcksstadion

Den framtida skidtunneln på Lindbäcksstadion

Syftet med planprogrammet är att undersöka förutsättningar och möjligheter för en utveckling av verksamheten på Lindbäcksstadion. Programmet utgör underlag för vidare planläggningar och tillståndsgivning.