KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Ung 2.0 - genomlysning av ungas fritidsutbud

Publicerad 2022-05-03 23:10:17
Kategori Invånare, Kultur fritid och park, Verksamhetsutveckling, Mångfald
Studien genomförs av forskare från LTU i samarbete med kultur, park och fritid.
Studien genomförs av forskare från LTU i samarbete med kultur, park och fritid.  Foto: Piteå kommun

Ung 2.0 - genomlysning av ungas fritidsutbud

Ung 2.0 är en pågående studie av fritidsaktiviteter bland högstadieungdomar i Piteå kommun som genomförs tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU). Syftet är att jämföra fritidsutbudet för olika grupper av ungdomar samt i förlängningen bättre anpassa det till målgruppens behov. Studien pågår under hela 2022 och kommer att slutredovisas i december 2022.

Sidan kontrollerad: 2022-05-03 23:54:20