KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Socialtjänsten - Utveckling

Socialtjänsten - Utveckling

Lagkamrat – en satsning med många vinnare

Piteå IF:s allsvenska damer lyfter äldreomsorgen.

Cirka 12 000 kronor. Så mycket är den genomsnittliga månadslönen för spelarna i Damallsvenskan - en av världens bästa fotbollsligor. Det är ungefär 50 000 kronor mindre än vad de allsvenska herrarna tjänar. - Det är långt kvar till damidrotten likställs med herridrotten, många strukturer behöver förändras och under tiden är projekt som Lagkamrat väldigt viktiga, säger Piteå IF:s Emelie Lövgren, som även är projektledare för Lagkamrat.

Viva - utbildning i verksamhetssystem och dokumentation

Under 2014-2015 utbildas all baspersonal, ca 1100 personer i socialtjänstens verksamhetssystem Viva och dokumentationsteknik.

Evidensbaserad praktik

Ett nationellt arbete med att införa Evidensbaserad praktik i inom hela socialtjänsten pågår.

Uppföljning av placerade barn och unga

För att förbättra arbetet med barn som far illa har verksamhetsområdet Stöd till barn och unga startat ett arbete som består av att ta fram en enkät som riktar sig till barn och ungdomar som varit placerade utanför hemmmet.

Processkartor inom Barn och familj

Ett kvalitetssäkringarbete pågår inom ramen för länsprojektet Evidensbaserad praktik med målet att förbättra och utveckla myndighetsutövningen i ärenden som berör barn och deras familjer.

Anhörigstöd

Projektet löper över nästan två år och går ut på att kartlägga och analysera vilket stöd som pågår idag, ta fram ett informationsmaterial som beskriver vilket stöd en anhörig kan få, samt en handlingsplan och en tidplan för successiv utveckling av anhörigstöd.

Hemsjukvården

Från 1 februari 2013 övertar kommunen ansvaret för hälso- och sjukvårsinsatser i ordinärt boende till personer över 18 år utifrån en gränsdragning som ska utgå från tröskelprincipen.

Värdighetsgaranti

Värdegrunds arbete inom äldreomsorgen

Att arbeta med implementering av de lokala värdighetsgarantierna för äldreomsorgen som Socialnämnden har fattat beslut om. Sprida kunskap om den nationella värdegrunden som är inskriven i socialtjänstlagen. Praktiskt arbeta med kommunikation, brukarinflytande och bemötande.