Utbildningsförvaltningen - Utveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Utbildningsförvaltningen - Utveckling

Dans för alla

Elever som dansar

Dans för alla är ett samverkansprojekt mellan Piteå kommuns Utbildningsförvaltning, Dans i Nord, Stiftelsen Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik Cecilia Björklund Dahlgren, som är verksamhetschef för det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan. Syftet är att alla barn och unga i Piteå kommun oavsett kön, etnicitet eller social tillhörighet, ska få möta dansen som konstnärlig och estetisk uttrycksform i skolan. Dans för alla är en särskild satsning som är fastställd i Kommunfullmäktiges verksamhetsplan och årsbudget för åren 2021–2023

Hälsofrämjande skola

Barn som leker och motionerar

Hälsofrämjande skola handlar om 12 hälsofrämjande projekt från förskola upp till gymnasiet samt kompetensutveckling för olika personalgrupper. Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska stödja elevens utveckling mot skolans mål enligt skollagen. Hälsofrämjande skolutveckling är en särskilda satsning som är fastställd i Kommunfullmäktiges verksamhetsplan och årsbudget för åren 2021–2023.

Nyanländas barn och elevers lärande

Projektet omfattar många olika insatser för att förbättra nyanländas skolgång och möjligheten att nå uppsatta mål.

Piteå kommun har i samverkan med Skolverket genomfört projektet Nyanlända barn och elevers lärande i Piteå kommun. Projektet syftade till att nyanlända elever ska nå en högre måluppfyllelse och att fler ska komma in på ett nationellt program på gymnasiet.

Läslyftet

Läslyftet - nationell kompetensutvecklingsinsats

Läsförståelse är en nyckel till lärande och goda kunskaper i skolans ämnen, och det är avgörande för elevernas framtid i högre studier, på arbetsmarknaden och som samhällsmedborgare.

Pappor som läsande förebilder på Hortlax skola i Piteå

Projektet Pappa barn läser startade våren 2015 på Hortlax skola i Piteå. De var flera lärare som upplevde att det var mycket diskussioner kring läsande med eleverna. Att läsa igenom en hel bok var inte något självklart.

MMM – Reviderad projektplan 2016

CMiT inledde ht 2012 ett nytt skolutvecklingsprojekt, en IKT/mediepedagogisk satsning kallad MMM riktad speciellt till mellanstadiets pedagoger. Under 2016 kommer ett delprojekt i form av en specialsatsning på Rosviks mellanstadium att knytas till MMM.

Giftfri förskola

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för en giftfri miljö i kommunens förskolor. Åtgärdsplanen tas fram och genomförs i samverkan med övriga förvaltningar, i det inledande skedet tillsammans med miljöinspektörer och inköpsavdelningen.

FriMit

FRiMiT (FriMiT = Fritidshem Media och iT), ett skolutvecklingsprojekt som var auktoriserat av Utbildningsförvaltningen. CMiT ansvarade för skolutvecklingsprojektet som löpte mellan 2014 och 2017. FriMiT riktade sig till pedagoger i kommunens fritidshem.