Piteå i topp

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Piteå i topp

Det finns gott om talanger från Piteå att vara stolt över, både inom musik, övrig kultur och idrott. Även kommunens verksamheter utmärker sig i olika mätningar och sammanhang för hög kvalitet i våra kontakter och samhällsservice till invånarna. Här är några saker vi är stolta över.

Uppåt för stadskärnan i Piteå

Storgatan i Piteå

Under 2022 ökade den totala omsättningen i Piteås stadskärna med sju procent. Bäst gick det för hotell- och restaurangnäringen som ökade sin omsättning med 20 procent. Det visar rapporten Cityindex som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Kommunens klimatanpassning tar ett kliv framåt med MSB:s stöd på 9,6 miljoner

Med ett nytt fördröjningsmagasin kan risken för översvämning i staden minskas.

Igår kom beskedet att Piteå kommun får 9, 6 miljoner kronor för att bygga ett fördröjningsmagasin för dagvatten, som ett sätt att öka beredskapen vid skyfall. Redan idag är kommunens klimatanpassning god och Piteå ligger på en 12:e plats i landet i Svenska miljöinstitutets undersökning. Med det efterlängtade bidraget till det nya magasinet ökar vi förmågan att samla upp vatten vid kraftiga regn för att minska risken för översvämningar.

Fortsatt lågt betyg för Piteå i näringslivsranking – visionsarbetet en väg framåt

Näringslivsrådet - ett viktigt forum för dialog mellan Piteå kommun och näringslivet.

I den årliga näringslivsrankingen som Svenskt näringsliv genomför tappar Piteå placeringar till plats 280 av 290 kommuner. Piteå kommun har flera identifierade områden där förbättringsarbete pågår. Upphandling är ett och där har kommunen klättrat 49 placeringar från ifjol, som ett resultat av insatserna. Med riktade insatser inom fler förbättringsområden och en tydlig vision för Piteå hoppas näringslivschefen att vi ska kunna vända trenden.

Positiva befolkningssiffror för 2022, men minskat barnafödande

Det föddes få barn 2022 - både i Piteå och i Sverige som helhet.

Folkmängden i Piteå kommun ökar. Under december tog befolkningssiffrorna ett stort steg med en ökning på 22 invånare och på helåret ökade befolkningen med 39 invånare. I Norrbotten är det endast Piteå och Luleå som uppvisar en befolkningsökning under 2022. Piteås befolkning uppgick den sista december 2022 till 42 362 invånare.

Fler Piteåföretag går starkt framåt i Synas undersökning 2022

Piteå har tredje bästa tillväxt i länet, enligt Synas årliga undersökning.

Piteå kommun hamnar på en tredjeplatsen i Bästa Tillväxt 2022 i Norrbotten. Fler Piteåföretag uppvisar en ökad tillväxt i år jämfört med 2021 och 25 fler företag klarade undersökningens samtliga kriterier. Det framgår i kreditupplysningsföretaget Synas årliga undersökning, som tydligt speglar den starka utvecklingen av Piteås näringsliv.

Billigt att bo i Piteå

Flygfoto över Piteå centrum

Piteå kommun är landets tredje billigaste kommun att leva i, sett från löpande boendekostnader. Det enligt rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Vårt framtida Öjebyn – resultat dialog FÖP Öjebyn

Sommaren 2022 genomfördes en tidig dialog om Öjebyns fortsatta utveckling.

Arbetet är påbörjat med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn. Under vår och sommar 2022 genomfördes ett antal dialoger där resultatet är ett viktigt underlag i arbetet med att peka ut riktningen för fortsatt utveckling av Öjebyn. Här hittar du resultat och sammanställning från genomförda dialoger.

Befolkningen ökar - 71 nya pitebor sedan 1 april

På väg mot befolkningsmålet.

Piteå fortsätter att växa! Under perioden 1 april-30 juni ökade befolkningen med 71 personer. Ökningen består fullt ut av inflyttning av nya pitebor. Den 30 juni 2022 var vi 42 405 invånare i Piteå.

Många vill bo i Piteås framtida bostadsområden

Många kan tänka sig att bo i de planerade bostadsområdena öster om staden.

Under december och januari genomfördes en dialog för att ge allmänheten möjlighet att tycka till om stadsutvecklingen österut, det vill säga nya bostadsområden i området mellan Strömlida och golfbanan. Drygt 400 personer besvarade enkäten, ungefär hälften kan tänka sig att bo här och många är positiva till planeringen av de nya bostadsområdena med närhet till skog och natur.

Toppbetyg till gymnasieskola och räddningstjänst i SCB:s medborgarundersökning

I SCB:s årliga medborgarundersökning får invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Piteå är en trygg och bra stad att bo i. Överlag anses både kommunen som helhet och de kommunala verksamheterna vara bra och faktum är att nio av tio pitebor upplever att i Piteå kan man vara precis den man är. Drygt 95 procent av piteborna tycker att Piteå är en bra stad att leva och bo i. Detta visar resultatet från Statistiska Centralbyråns (SCB) stora medborgarundersökning. Goda betyg med andra ord.

Sidan kontrollerad: 2017-02-07 11:56:07