Piteå i topp

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Piteå i topp

Det finns gott om talanger från Piteå att vara stolt över, både inom musik, övrig kultur och idrott. Även kommunens verksamheter utmärker sig i olika mätningar och sammanhang för hög kvalitet i våra kontakter och samhällsservice till invånarna. Här är några saker vi är stolta över.

Dialogen Vad vill du med Piteå visar vägen för fortsatt utveckling

Resultatet från dialogen 2022 utgör ett underlag för fortsatt utveckling.

Medborgardialog är ett sätt att ge pitebor möjlighet att tycka till i olika frågor. Viktigt inte minst för att ge barn och unga en röst. Under 2022 genomfördes ett antal dialoger, bland annat ”Vad vill du med Piteå”, som återrapporterades till kommunstyrelsen under sammanträdet måndag 3 april.

Enkätundersökningen Personligt ger värdefulla insikter i ungas tillvaro

I undersökningen Personligt medverkar tjejer och killar i åk 7, 9 och andra året på gymnasiet.

Under hösten 2022 genomfördes enkätundersökningen Personligt bland Piteås högstadie- och gymnasieelever. Den visar att merparten av de unga upplever att de har en god hälsa, men andelen som äter skolmaten varje dag har minskat och färre är föreningsaktiva jämfört med 2020. Undersökningen är en del av kommunens årliga uppföljning och ger värdefulla insikter för fortsatt arbete med kommunens unga.

Billigt att bo i Piteå

Flygfoto över Piteå centrum

Piteå kommun är landets tredje billigaste kommun att leva i, sett från löpande boendekostnader. Det enligt rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Vårt framtida Öjebyn – resultat dialog FÖP Öjebyn

Sommaren 2022 genomfördes en tidig dialog om Öjebyns fortsatta utveckling.

Arbetet är påbörjat med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn. Under vår och sommar 2022 genomfördes ett antal dialoger där resultatet är ett viktigt underlag i arbetet med att peka ut riktningen för fortsatt utveckling av Öjebyn. Här hittar du resultat och sammanställning från genomförda dialoger.

Befolkningen ökar - 71 nya pitebor sedan 1 april

På väg mot befolkningsmålet.

Piteå fortsätter att växa! Under perioden 1 april-30 juni ökade befolkningen med 71 personer. Ökningen består fullt ut av inflyttning av nya pitebor. Den 30 juni 2022 var vi 42 405 invånare i Piteå.

Många vill bo i Piteås framtida bostadsområden

Många kan tänka sig att bo i de planerade bostadsområdena öster om staden.

Under december och januari genomfördes en dialog för att ge allmänheten möjlighet att tycka till om stadsutvecklingen österut, det vill säga nya bostadsområden i området mellan Strömlida och golfbanan. Drygt 400 personer besvarade enkäten, ungefär hälften kan tänka sig att bo här och många är positiva till planeringen av de nya bostadsområdena med närhet till skog och natur.

Toppbetyg till gymnasieskola och räddningstjänst i SCB:s medborgarundersökning

I SCB:s årliga medborgarundersökning får invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Piteå är en trygg och bra stad att bo i. Överlag anses både kommunen som helhet och de kommunala verksamheterna vara bra och faktum är att nio av tio pitebor upplever att i Piteå kan man vara precis den man är. Drygt 95 procent av piteborna tycker att Piteå är en bra stad att leva och bo i. Detta visar resultatet från Statistiska Centralbyråns (SCB) stora medborgarundersökning. Goda betyg med andra ord.

Pallplats för pitea.se bland kommunwebbar

Arbetet med kvalitet och tillgänglighet på pitea.se har gett resultat.

Piteå kommuns systematiska arbete för en tillgänglig kommunwebb av hög kvalitet ger resultat. I en undersökning hamnar pitea.se på en hedrande tredjeplats av de 289 kommunwebbar som ingick i undersökningen. Vid en genomlysning av webben noteras dessutom för första gången sedan 2009 noll (!) avvikelser. Glädjande både för de som jobbar med webben och för besökarna.

​Städenheten på Piteå kommun är Norrbottens friskaste företag – kan bli Sveriges Friskaste Företag

Margareta Lundgren, städenheten tog emot priset för Norrbottens friskaste företag

Städenheten vid Piteå kommun är Norrbottens läns friskaste företag och går nu vidare som en av sju nominerade i landet till att vinna utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2019. Priset, som i år delas ut för tredje året i rad, går till det företag som lyckats bäst med att skapa en sund arbetsplats där medarbetarna mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet.

Trygghetsvandring i centrumområdet

Trygghetsvandring i centrala Piteå

Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars inte tänker på och det bidrar till att människor kommer samman och diskuterar frågor. Vid en vandring har vi alla olika ”trygghets glasögon” på oss och kan därför bidra med vår del till att skapa en helhet.

Sidan kontrollerad: 2017-02-07 11:56:07