Piteå kommuns värdegrund

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Piteå kommuns värdegrund

Hjärtat av vår verksamhet är piteborna. Vi sätter invånarnas behov och välbefinnande i centrum av allt vi gör. Vi vet att vi når längst när vi jobbar tillsammans – kommunen, lokala företag, föreningar och alla som bor här. Genom att lyssna på varandra och samarbeta kan vi komma på nya idéer och göra Piteå ännu bättre.

Transparens, öppenhet och objektivitet är grundpelare i vårt arbete. Vi är öppna med våra processer och beslut, vilket bygger förtroende och säkerställer rättvisa. Genom att agera opartiskt och transparent visar vi respekt för principen om likabehandling och stärker sammanhållningen i samhället.

Respekt för mänskliga rättigheter är ovillkorligt. Vi erkänner varje individs värde och strävar efter att skydda och främja rättigheterna för alla, oavsett bakgrund. Denna respekt är grunden för ett rättvist och rättssäkert samhälle där alla känner sig trygga, respekterade och fria att blomstra som individer.

Att ta hand om vårt klimat och jobba för en hållbar närmiljö är något vi tar på stort allvar. Vi vill att vår kommun ska vara en bra plats att leva på, inte bara för oss som bor här nu, utan också för framtida generationer.

Innovation, effektivitet och service är drivkrafterna i vårt arbete för ständig förbättring. Vi omfamnar nya idéer och teknologier för att effektivisera våra tjänster och göra dem mer tillgängliga för alla. På så sätt säkerställer vi att våra tjänster både möter dagens behov och morgondagens utmaningar.

Kort sagt, i Piteå jobbar vi tillsammans för att göra vår kommun till en plats där alla kan känna sig hemma och där framtiden ser ljus ut

Sidan kontrollerad: 2024-06-25 14:16:13