Tema riskbeteende

Kontakt avdelningschef

, 0911-69 72 90

Adress
Utbildningsförvaltningen
Piteå kommun
Box 730
941 28 Piteå

Besöksadress
Strömnäsgatan 3A, Piteå (hus Freja, plan 3)

Enhetschef

, 0911-69 63 38

Adress
Nolia City konferens
Olof Palmes gata 6A
941 33 Piteå

Central administration

Skoladministration

, 0911-69 61 19 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Champagneglas och händer
Champagneglas och händer

Tema riskbeteende

Att barn och unga tar risker och experimenterar tillhör utvecklingen. Barn och ungas hjärnor är inte färdigutvecklade och är därmed extra känsliga för påverkan av andra, särskilt av jämnåriga. Detta kan vara bra men också problematiskt om den unge gör saker hen inte vill göra, eller saker som är farligt eller brottsligt.

RISKER 

Att hjärnan inte är färdigutvecklad påverkar den unges förmåga att bedöma risker, att styra och kontrollera impulser, samt att ta hänsyn till vilka konsekvenser ett beteende kan få på lång sikt. Därför behöver du som vuxen hindra den unge från att göra sådant som i framtiden kan få allvarliga konsekvenser.

VARNINGSTECKEN

Orsakerna till att barn utvecklar ett riskbeteende/ normbrytande beteende varierar mycket från barn till barn. Det är en komplex process där risk- och skyddsfaktorer påverkar och samspelar med varandra. Forskningen visar t.ex att när ett barn tidigt uppvisar ett normbrytande beteendeökar risken att det fortsätter över tid. Det är därmed viktigt att tidigt fånga upp dessa barn och unga och erbjuda rättstöd (3). Nedan följer några varningstecken du som vuxen kan vara uppmärksam på;

 • Byte av umgängeskrets
 • Ökad frånvaro från skolan & lägre skolprestationer
 • Skolan uttrycker oro för ditt barns mående
 • Överdrivet oansvar hemma, följer inte reglerna
 • Plötsligt minskat intresse för aktiviteter & hobbys
 • Långvarig nedstämdhet
 • Isolering
 • Problematiska kamratrelationer
 • Långvarig sömnproblematik
 • Märkbart försämrad fysisk förmåga & bristande hygien
 • Ovanligt starka känslor & kraftiga känslouttryck
 • Snatteri, stöld, klotter
 • Självskadebeteende
 • Hot, slag, kränkningar, sexuellt ofredande etc.
 • Hemligheter & taggarna utåt - försvarar sitt beteende
 • Alkohol eller droganvändning

ÄR DU OROLIG?

 • Övervinn din egen känsla avobehag. Ibland blundar viför det uppenbara för att skydda oss själva.
 • Berätta om din oro för dittbarn, utan att skuldbelägga.
 • Prata med någon du vethaft liknande problem.
 • Sök professionellt stöd.

RÅD & STÖD 13-25

3–25 vänder sig till ungdomar och unga vuxna 13–25 år som har frågor eller bekymmer kopplat till alkoholeller droger. Teamet erbjuder rådgivande och stödjande samtal som är anpassade efter individens behov. Detta sker tillsammans med familjebehandlare och alkohol- och narkotikabehandlare.

13-25 erbjuder samtal både enskiltoch tillsammans med närstående.
Du som förälder eller närstående kan kontakta 13–25 för stöd, enskilt eller tillsammans med den unge.

Du behöver inte veta att den ungehar börjat dricka eller provat droger för att ta kontakt, det räcker att du är orolig.

Alla besök är kostnadsfria och personerna du träffar har tystnadsplikt.
Kontakta gärna mottagningen för mer information och tidsbokning 0911-69 75 75.


.

Sidan kontrollerad: 2024-04-08 14:55:27