Tema närvaro

Kontakt avdelningschef

, 0911-69 72 90

Adress
Utbildningsförvaltningen
Piteå kommun
Box 730
941 28 Piteå

Besöksadress
Strömnäsgatan 3A, Piteå (hus Freja, plan 3)

Enhetschef

, 0911-69 63 38

Adress
Nolia City konferens
Olof Palmes gata 6A
941 33 Piteå

Central administration

Skoladministration

, 0911-69 61 19 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Ungdom med uppdragna ben och armarna runt
Ungdom med uppdragna ben och armarna runt

Tema närvaro

Tiden i skolan är värdefull! Det är inte bara de kunskaper som ditt barn får i de olika ämnena som är viktiga, De lär sig så mycket annat i skolan. Skolan har ju ett dubbelt uppdrag; Kunskapsuppdraget och det sociala uppdraget. Förutom matte engelska och hemkunskap tex ska man också lära sig att samarbeta, respektera varandra och ta ansvar. För att kunna lära sig det behöver man klasskamrater. Där har ju du som förälder förstås det största ansvaret, men vi i skolan ska också samverka med hemmet så att ditt barn kan bli sitt bästa jag.

Vad gäller egentligen? Närvaro-frånvaro-giltig-ogiltig?

Närvaro är när nar man är närvarande på den lektion som står på schemat. Frånvarande har man rätt att vara om man har beviljad ledighet från skolan eller om man är sjuk. Frånvaron är då giltig och ska anmälas i skola 24. Det finns också frånvaro som är anmäld men ogiltig. Om man ses på stan när man är sjukanmäld, eller om en ledighet inte blivit beviljad och man i stället sjukanmäler sig. Det är skolan som avgör om frånvaron är giltig eller ogiltig.

Ledighet är det också skolan som beslutar om. Ledighet kan ges en eller två dagar om man i övrigt har god närvaro. Skollagen säger att skolan kan ge upp till 10 dagars ledighet om det finns ”synnerliga skäl” Som synnerliga skäl räknas till exempel begravning av nära släkting i utlandet. Semesterresa är inte synnerliga skäl.

Vad kan jag som förälder göra?

Om du märker att ditt barn inte vill gå till skolan under en tid, var nyfiken, ställ frågor och försök förstå vad det beror på. Frånva-ron är ett symptom på något som inte fungerar, och vi i skolan behöver hjälp med att förstå varför ditt barn inte tar sig till skolan.

  • Om du inte når fram eller att ditt barn ändå inte vill gå till skolan, kontakta mentor eller elevhälsan på skolan!
  • Tala alltid gott om skolan! och har du funderingar kring hur skolan jobbar, ta det med skolan och inte vid köksbordet.
  • Visa intresse för det ditt barn gör i skolan: Vad har varit bra idag? hjälp med läxor
  • Frånvaro hänger ofta ihop med skolresultat.
  • Ha fasta mat, skärm och sovrutiner
  • Håll koll på förändringar i ditt barns umgänge i samband med ny frånvaro

När blir frånvaron oroande och problematisk?

Bakom varje elevs frånvaro döljer sig olika orsaker De kan vara relaterade till individen och skolan men det kan också finnas sociala fak-torer, till exempel familj, kamrater, psykisk ohälsa eller andra skolsvårigheter. Mycket tyder på att frånvaron ökar både i grundskola och gymnasium och även förekommer allt längre ner i åldrarna. Ströfrånvaro är ofta inkörsport till långvarig frånvaro och skolfrånvaro startar oftast redan i lågstadiet…Problematisk blir den senare när ett mönster av hög frånvaro är etablerat.

Kom ihåg att skolan vill samma som du, Det är vi tillsammans som kan göra skillnaden. Det krävs en by för att uppfostra ett barn! Hör av dig till oss om du känner oro.

Sidan kontrollerad: 2024-04-08 14:55:27