Genomförda forskningscirklar

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Genomförda forskningscirklar

Hälsofrämjande skola

Personal från Backgårdsskolan samt Bergsviksskolans och Jävre skolas elevhälsoteam deltog under höstterminen 2021, inom ramen för hälsofrämjande skola, i en forskningscirkel. Utgångspunkten var den gemensamma verksamheten som deltagarna systematiskt reflekterade över tillsammans med kollegor och vetenskapliga handledare.

Att läsa och språka tillsammans

Genom fördjupad samverkan mellan skola och hem ville man i projektet se hur en explicit och systematisk träning av två grundläggande lässtrategier tillsammans med läsning och samtal kring gemensamma texter skulle utveckla elevers läslust och läsförmåga. Projektet ingick i Piteå kommuns satsning för att utveckla läsning och språkutvecklande arbetssätt i skolan (SKUA).

På spaning efter läsförståelse

På spaning efter läsförståelse. Effekterna av arbete med läsförståelsestrategier i åk 8, Pitholmsskolan och Solanderskolan.

Forskningscirkel Pitholms- och Solanderskolan

Deltagare i forskningscirkeln från Pitholmsskolan.

Forskningscirkel i svenskämnets didaktik. I projektet deltog sju högstadielärare och två rektorer som tillsammans med två forskare från Luleå Universitet, Ann-Britt Palo och Lena Manderstedt. Tillsammans skulle de utveckla kunskapen om svenskämnets didaktik. Alla deltagande lärare undervisade i svenska på högstadiet vid Solanderskolan och Pitholmsskolan.

Forskningscirkel Infjärdens skolområde

Deltagare i forskningscirkel Böle och Svensbyn

Forskningscirkel Piteå-style "Att läsa och språka tillsammans"

Sidan kontrollerad: 2024-02-02 08:58:45