Genomförda forskningscirklar

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Genomförda forskningscirklar

Hälsofrämjande skola

Personal från Backgårdsskolan samt Bergsviksskolans och Jävre skolas elevhälsoteam deltog under höstterminen 2021, inom ramen för hälsofrämjande skola, i en forskningscirkel. Utgångspunkten var den gemensamma verksamheten som deltagarna systematiskt reflekterade över tillsammans med kollegor och vetenskapliga handledare.

Att läsa och språka tillsammans

Genom fördjupad samverkan mellan skola och hem ville man i projektet se hur en explicit och systematisk träning av två grundläggande lässtrategier tillsammans med läsning och samtal kring gemensamma texter skulle utveckla elevers läslust och läsförmåga. Projektet ingick i Piteå kommuns satsning för att utveckla läsning och språkutvecklande arbetssätt i skolan (SKUA).

På spaning efter läsförståelse

På spaning efter läsförståelse. Effekterna av arbete med läsförståelsestrategier i åk 8, Pitholmsskolan och Solanderskolan.

Sidan kontrollerad: 2022-05-18 13:42:33