Stängning av Strömnäs skola

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Stängning av Strömnäs skola

Utbildningsförvaltningen har beslutat att tillfälligt stänga Strömnäs skola från torsdag 19 november till 26 november. Skolan har just nu en mycket stor andel av sin personal frånvarande och det är därför svårt att bedriva undervisning som vanligt. Skolan kommer att erbjuda omsorg för barn till föräldrar med samhällsviktiga funktioner.

Vem har rätt till omsorg?

Har ni som vårdnadshavare fått bedömningen av er arbetsgivare att ni bägge har en samhällsviktig funktion har ni rätt till tillsyn/fritidshemsplats under perioden som skolan är stängd. Läs mer om vad som gäller nedan. Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl kan behöva särskilt stöd i sin utveckling har också rätt till omsorg. Omsorgen kommer att bedrivas på Strömnässkolan.

Anmäl ditt behov av omsorg innan klockan 16.30 den 24 november:

För elever i förskoleklass: 0911-69 66 43
För elever i åk 1,2: 0911- 69 76 46
För elever i åk 3: 0911-69 66 44

Efter kl.16:30 ring Kristina Jonsson tel.070-650 42 70

Vi har inte rätt att upprätta digitala listor för er som arbetar inom samhällsviktiga yrken. Därför måste ni meddela via telefon om ni har behov av fritidshemsplats.

Hur vet jag om jag har en samhällsviktig funktion, vad gäller?

Det är din arbetsgivare om avgör om du har en samhällsviktig funktion. På MSB:s hemsida finns vägledning för arbetsgivare.
• Du behöver föra en dialog med din arbetsgivare eller uppdragsgivare, de avgör om du deltar i samhällsviktig verksamhet och är nödvändig i verksamheten för att den ska fungera på en acceptabel nivå.
• Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt.
• Om det finns två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Mer information

Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet 

Ansök om vab vid skolstängning, länk till Försäkringskassan

Sidan kontrollerad: 2020-11-18 13:14:04