Tematiska tillägg

Kontakt

Helén Eriksson, enhetschef Mark och samhälle
Telefon 0911-69 71 58
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Tematiska tillägg

Som komplement till Piteå kommuns översiktsplan finns tematiska tillägg som beskriver önskad utveckling inom ett avgränsat tema.

Vindbruksplan

Vy över de 14 vindkraftverken på Bondön.

Piteå kommun har upprättat en vindbruksplan som visar kommunens viljeinriktning gällande utveckling och anpassning av vindkraft och dess koppling till kommunens ambitioner om en uthållig och attraktiv kommun. Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till befintlig översiktsplan.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Piteå kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom utpekade LIS-områden kan strandskyddet upphävas om åtgärden långsiktigt främjar näringar som bidrar till ökad turism och fler arbetstillfällen samt bidrar till att upprätthålla service- och kollektivtrafikunderlaget på landsbygden.

Sidan kontrollerad: 2021-01-12 15:18:21