Stadens golv - gestaltningsförslag för gatumiljö

Kontakt

Florian Steiner, stadsarkitekt
Telefon 0911-697181
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Stadens golv ska bestå av långsiktigt hållbara material, färger och mönster.
Stadens golv ska bestå av långsiktigt hållbara material, färger och mönster.  Foto: Ramboll

Stadens golv - gestaltningsförslag för gatumiljö

Stadens golv är ett långsiktigt syftande dokument som redovisar en standard för centrala Piteås markbeläggning och som på sikt förstärker stadskärnans identitet och attraktivitet genom ett sammanhållet golv.

Sidan kontrollerad: 2020-05-04 11:36:46