Barn och unga - vår framtid

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Barn och unga - vår framtid

Rapportserien presenterar bland annat elevers psykiska hälsa, trygghet, elevnärvaro, samverkan mellan skola och hem, hälsofrämjande åtgärder, förebyggande av drogmissbruk. Rapporten avslutas med ledningsgruppens rekommendationer till förvaltningschefen. Barn- och utbildningschefen ger i sin tur uppdrag till förvaltningschefen som ska genomföras senast ett viss datum.

Sidan kontrollerad: 2020-11-04 14:40:29