Utbildning, arbete, näringsliv

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Utbildning, arbete, näringsliv

Rapportserien presenterar bland annat barngruppers storlek och personalens behörighet i förskolan, måluppfyllelse, betygsresultat och meritvärden i skolan. Förutom resultatinformation inom varje skolform anges även ett antal utvecklingsområden för förvaltningen att arbeta vidare med. Rapporten avslutas med ledningsgruppens rekommendation till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden ger i sin tur uppdrag till förvaltningschefen som ska genomföras senast ett visst datum.

Sidan kontrollerad: 2021-06-01 09:39:39