KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Sex personer i kommunens äldreboenden har tillfrisknat från Corona

Publicerad 2020-06-25 14:53:55
Kategori Omsorg och stöd
Sex personer i kommunens äldreboenden har tillfrisknat från Corona
Sex personer i kommunens äldreboenden har tillfrisknat från Corona  Foto: Getty images.

Sex personer i kommunens äldreboenden har tillfrisknat från Corona

Idag kan vi glädjande berätta att vi inte längre har några konstaterade fall av covid-19 inom våra särskilda boenden för äldre. Totalt har sex brukare tillfrisknat.

Att Piteå kommuns Socialtjänst lyckats så bra beror på att de rutiner som Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten utarbetat har följts. Det vill säga att man inte arbetar när vi har sjukdomssymtom, att man arbetar utifrån basala hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna och sprita dem och att skyddsutrustningen används på rätt sätt.

- Vi vill tacka anhöriga och närstående för det tålamod de visar under rådande pandemi och de uppmuntrande ord vi som personal får i vårt arbete på våra äldreboenden. Nu ska vi fortsätta att vara rädd om varandra och följa myndigheternas riktlinjer. Det är inte dags att slappna av ännu, säger Inger Blomqvist tf avdelningschef för särskilda boenden.

Sidan kontrollerad: 2020-06-25 15:00:34