KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Dialog om Vision 2050 väckte stort engagemang

Publicerad 2023-11-29 14:30:00
Kategori Invånare, Kommun och politik
Dialog i näringslivsrådet
Dialog i näringslivsrådet  Foto: Piteå kommun

Dialog om Vision 2050 väckte stort engagemang

Arbetet med att ta fram en ny vision för Piteå fortgår. Cirka 1100 personer har medverkat i höstens olika dialoger. Nu pågår bearbetning av resultatet från dialogen innan förslag till vision och strategier ska formuleras. Vi riktar ett stort tack till alla ni som bidragit med reflektioner, synpunkter och idéer kring Vision 2050 och hur vi gemensamt ska skapa det Piteå vi vill lämna efter oss till nästa generation.

Resultatet och inkomna synpunkter från höstens dialog om Vision 2050 är samlade i en rapport. Syftet med dialogen var att samla in synpunkter från olika målgrupper - Piteås invånare, företag, politiker, unga med flera - som ska ligga till grrnd för fortsatt arbete med att forma en gemensam bild av framtidens Piteå - Vision 2050.

Här är några av de huvudsakliga teman som framkommer i rapporten:

Den trygga småstaden

Trygghet nämns upprepade gånger och betonas som en central del av kommunens identitet. Det inkluderar att skapa en trygg, barnvänlig och hållbar småstadsmiljö, erbjuda omsorgstjänster av hög kvalitet. Det ses som viktigt att skapa attraktiva och varierande boendemiljöer samt en trivsam innerstad som möter moderna behov.

En plats för barn och familjer

Vikten av familjevänlighet och barns välbefinnande betonas, med målet att barn växer upp i en trygg och stimulerande miljö. Utbildning och barnomsorg är prioriterade områden tillsammans med aktiviteter med fokus på kultur och föreningsliv/fritidsliv. Målet uttrycks att Piteå ska vara Norrlands ledande familjekommun.

En plats för kultur och fritidsaktiviteter

Kulturens och fritidens roll i samhällslivet värderas högt. Detta innefattar en rik verksamhet inom bland annat musik, kultur och idrott. Det innefattar både möjligheten att ta del av samt eget utövande. Hållbar stadsutveckling med inriktning på kultur och kreativitet är centralt. Vikten av aktiviteter som främjar hälsa och gemenskap betonas, inklusive utveckling av mötesplatser och idrottshallar. Piteå bör stäva efter att vara en ledande kultur- och fritidskommun.

En plats för innovation och företagande

Vikten av att kombinera industriell utveckling med mänskliga värden som gemenskap och kultur framhålls för en hållbar framtid. I dialogerna betonas tjänstesektorn och ett välkomnande näringslivsklimat, som underlättar för företag genom rådgivning, förenklad byråkrati och samverkansytor. Innovation, kreativitet och en öppenhet för att prova nya saker betonas.

En plats för både stadsliv och landsbygdsliv

I dialogerna framkommer vikten av harmoni mellan stad och landsbygd, med en 50/50 balans. Utvecklingen av byarna betonas särskilt, med mötesplatser och aktiviteter för ungdomar samt tillgång till serviceutbud.

En lättåtkomlig plats med goda kommunikationer

I dialogerna framhålls behovet av bättre lokal infrastruktur och kommunikation, med fokus på förbättrade bussförbindelser och cykelvägar. Det finns förslag om fler bussar till landsbygden, gratis busstransport för ungdomar, och säkrare vägar för mopeder. Målet är att förenkla pendling för att behålla och attrahera invånare samt att utvidga lokaltrafiken för att förbättra tillgängligheten.

En hållbar plats med närhet till vatten och natur

Fokus ligger på klimatsmarta kommunikationslösningar och bevarandet av närnaturen, med betoning på platsens havsnära läge och tillgång till naturupplevelser. Piteå ska vara en plats där det är möjligt att leva på ett klimatsmart sätt.

 

Sidan kontrollerad: 2023-11-22 15:37:28