KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Förbättrad årsprognos, årlig revision och uppstart för mätning av matsvinn

Publicerad 2023-11-22 14:15:52
Kategori Invånare, Omsorg och stöd, Kommun och politik, Socialtjänsten, Socialnämnden
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.  Foto: Getty Images

Förbättrad årsprognos, årlig revision och uppstart för mätning av matsvinn

Under dagens sammanträde tog Socialnämnden del av budgetuppföljningen som visar en avvikelse på -39,4 mkr till och med oktober månad. Nämnden följde upp internkontrollplanen och tog emot ett besök av revisorerna. Ledamöterna fick också ta del av information om uppstart av matsvinnsmätningar på särskilt boende för äldre.

Sidan kontrollerad: 2023-11-22 14:15:52