KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Motivering

Publicerad 2021-11-18 16:45:36
Kategori

Motivering

Genom sitt engagemang för utveckling av lokalsamhället, övertygelsen om att mångfaldsarbete berikar och arbete med att skapa integrerande arbetsmöjligheter för personer långt från arbetsmarknaden bidrar JC Hem till integration för målgruppen. Totalt för företaget finns i Piteå och Älvsbyn 20 medarbetare med ursprung i 7 länder, utöver inrikes födda svenskar.

Med sin värdegrund som utgångpunkt har företaget utvecklat verktyg för verksamhetsutveckling som exempelvis

  • förmågan att leda i mångfald och förstå behovet av kulturöverbryggande insatser
  • förmågan att genom strukturerat arbetssätt och handledning stödja individen till ökad kompetens och förståelse för arbetets krav på kvalité och kundbemötande
  • förmågan att bygga självkänsla genom tydliga budskap att det alltid är kunden som betalar lönerna och att kunden därmed godkänner/behöver den insats som individen gör
  • förmåga att identifiera marknaders behov och matcha individens förutsättningar att genomföra efterfrågade tjänster
  • förmågan till tydlig kommunikation om regler för arbetsplatsen
  • förmågan att stödja individen att se arbetet hos JC som första steget i en utvecklingstrappa och inse behovet av kunskaper i svenska, körkort, behörighetsgivande utbildning med mera.

Sidan kontrollerad: 2021-11-18 16:46:28