KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det nya FoU-nätverket har nu startat

Publicerad 2022-05-19 13:20:42
Kategori

Det nya FoU-nätverket har nu startat

I slutet av mars hölls den första träffen i FoU-nätverket för lärare. Vi var på Framnäs folkhögskola och intresset var stort – ca 45 deltagare från grundskolans alla stadier och gymnasiet samt vuxenutbildningen deltog. Innehållet fokuserade på lärares förväntningar kring FoU-nätverkets innehåll och arbetsformer samt vilket stöd som kan behövas för att driva egna utvecklingsprocesser. Vid träffen presenterades även Utbildningsförvaltningens strategiska arbete med forskning och utveckling samt FoU-teamets syfte och målsättning.

Den andra träffen, som hölls i slutet av april vid Restaurang Hjärtat i Öjebyn, handlade om lärares professionella lärande i FoU-processer och deltagarna fick prova på olika samtalsmodeller. I slutet av träffen gavs en återkoppling från förra nätverksträffen gällande lärarnas förväntningar. Utifrån lärarnas synpunkter presenterades ett förslag på hur vi kan arbeta vidare i nätverket och ett erbjudande om deltagande i en forskningscirkel om forskning och utveckling i skolan.

Vårens sista och tredje träff, hölls i mitten av maj vid Pitholmsskolan. Då var temat Hur söker och hittar man forskning? Stina Westerlund, Umeå universitet, föreläste utifrån temat och visade på konkreta sätt att hitta forskning via webbsidor och databaser. Detta var ett mycket uppskattat innehåll. FoU-teamet kommer att skapa en webbsida om forskningsbevakning som ett stöd i lärares arbete med att hitta relevant forskning (https://www.pitea.se/invanare/skola-forskola/forskning-och-utveckling/). Deltagarna fick under nätverksträffen möjlighet att ge förslag på hur en sådan sida skulle kunna utformas. Träffen avslutades med information om innehåll, genomförande och förutsättningar för nästa läsårs forskningscirklar. Vi kan konstatera att det i nätverket finns många engagerade lärare som vill arbeta med forskning och utveckling i sin egen verksamhet. Vi ser fram emot det kommande läsåret!

/FoU-teamet

Sidan kontrollerad: 2022-05-19 13:41:11