KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Forskare och lärare sätter Piteå på kartan vid nordisk forskningskonferens

Publicerad 2022-06-14 12:25:49
Kategori

Forskare och lärare sätter Piteå på kartan vid nordisk forskningskonferens

I början av juni hölls den femtionde nordiska forskningskonferensen för pedagogisk forskning, NERA (Nordic Education Research Association), där ca 850 deltagare samlades i Reykjavik. Vid konferensen deltog fyra forskare och en lärare som alla presenterade studier gjorda i Piteå kommun.

Ulrika Bergmark föreläser.

Ulrika Bergmark, kommunens vetenskapliga ledare och professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet, presenterade en studie med titeln ”Teachers’ professional learning when building a research-based education: Context-specific, collaborative and teacher-driven professional development”. Studien genomfördes med lärare i förskola, grundskola och gymnasium och fokuserar lärares professionella lärande och utveckling. Resultaten visar att lärarna utvecklade sina kompetenser inom tre områden genom aktionsforskningen: undervisning, forskning och samverkan. Resultaten framhåller betydelsen av att lärares professionella utveckling utgår från professionens frågor samt att den är kollaborativ, kontextspecifik och integrerad i lärares arbete.

Monica Grape föreläser.

Monica Grape, forskarstuderande och universitetsadjunkt i pedagogik på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet, presenterade delar av sitt pågående avhandlingsarbete under titeln ”Co-creating professional development - preschool teachers and researchers in collaboration to develop learning around play and digital competence”. Denna studie har genomförts inom ett aktionsforskningsprojekt där det övergripande syftet är att undersöka och förstå förskollärares professionella utveckling när de utforskar hur lek och digitala verktyg kan samverka inom förskolans utbildning. Det specifika syftet med presentationen var att beskriva och kritiskt diskutera förutsättningarna och utrymmet för läraragens som uppstår när förskollärare och forskare i samarbete undersöker sambandet mellan digitala verktyg och lek.

Catarina Lundqvist och Stina Westerlund föreläser.

Catarina Lundqvist, Vetenskaplig ledare Utbildning och Arbetsmarknad, Norrbottens Kommuner & Stina Westerlund, lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, presenterade en studie i hur en FoU-grupp vid Utbildningsförvaltningen i kommunen arbetar för att stödja och tillvarata skolorganisationens lärande i utvecklingen av undervisning på vetenskaplig grund. Studien har titeln ”Bridges and breaks in a local school organization’s work to develop research-based education”. Studiens FoU-grupp har bestått av avdelningschefer för förskola, grundskola och gymnasium, vetenskaplig ledare samt forskare. Studiens preliminära resultat visar övergripande hur utvecklingsarbetets process över tid genomgår faser av kontinuitet men också diskontinuitet i form av olika avbrott. Specifikt visar resultatet hur avdelningschefer med ett lyhört öra gentemot rektorers, förskollärares och lärares erfarenheter tillsammans med vetenskaplig ledare och forskare överväger olika överbryggande handlingar för att stödja, men också utmana, organisationens lärande kring vetenskaplig grund.

Sara Viklund föreläser.

Sara Viklund, gymnasielärare vid Strömbackaskolan och blivande kommundoktorand, presenterade en pågående studie om samverkan mellan universitet och kommun avseende en magisterutbildning för lärare: ”Making collaboration work – municipality and university joined in creating a postgraduate programme for teachers”. Studien belyser utmaningar i samverkan samt strategier och förhandlingar som de samverkande aktörerna använde sig av för att hantera utmaningarna. De preliminära resultaten visar att utmaningarna bestod av att skapa symmetriska relationer, begränsande strukturer, att hitta utrymme för samverkan (i form av tid och möjlighet att träffas), avsaknad av samverkansstrukturer och incitament samt olika aktörers strävan efter kontroll. För att hantera dessa utmaningar användes olika språkliga strategier, nivåkraft, synliggörande, stödjande strukturer samt fingertoppskänsla, flexibilitet och ett pragmatiskt förhållningssätt. Gemensamt för kommun och universitet är att samverkan om magisterutbildningen på olika sätt har bidragit till att underlätta fortsatt samverkan.

För oss som deltog i konferensen var det värdefullt att få möjlighet att både presentera vår forskning och höra andra berätta om sin. Det blir ett delande av olika erfarenheter och kunskaper. En viktig del av konferensen var också nätverkande och vi har skapat många nya kontakter som kommer att vara betydelsefulla i vårt fortsatta arbete.

Sidan kontrollerad: 2022-06-14 12:28:52