FoU-nytt april 2023

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

FoU-nytt april 2023

FoU-nytt april 2023

Våren går som vanligt i en rasande takt, inte minst inom utbildningsväsendet. För FoU-teamets del har april innehållit både operativt arbete, med nätverksträff och handledning av deltagare i forskningscirklar, och strategiskt arbete med planering inför kommande läsår. Tanken är att under nästa läsår erbjuda en bredd av olika aktiviteter och forum för erfarenhetsutbyte som bygger på både välkända inslag och nya. MULF-talk (seminarium), Fufos (tidskriften Forskning och utveckling i förskola och skola) och nätverksträffar pågår i vanlig ordning. Vi kommer också att erbjuda en ny forskningscirkel i skolan med samma innehåll som under detta läsår, det vill säga Forskning och utveckling i skolan. Två forskningscirklar med tema Utevistelse i förskolan kommer också att erbjudas förskollärare i kommunen. Utöver detta kommer vi att anordna ett handledarkollegium, dit lärare som redan bedriver kollegialt utvecklingsarbete eller planerar att starta utvecklingsprojekt under läsåret 2023–24 kan anmäla sig. FoU-teamet kommer under nästa läsår också att genomföra inspirationsworkshops vid skolor som anmält intresse för detta. Vi kommer vidare att hålla i en introduktionsföreläsning om aktiviteter, funktioner och strukturer i den lokala FoU-miljön för nyanställda lärare och rektorer eller andra intresserade. Ulrika Bergmark och Sara Viklund har också som ambition att erbjuda handledning för lärare eller rektorer som har genomfört ett utvecklingsarbete och vill skriva om detta i Fufos.

Den 26 april var det dags för läsårets sista nätverksträff, som genomfördes i Studicum (tidigare kårhuset) och hade temat Att handleda eller bli handledd. Vid träffen berättade lärare (Camilla Lundmark, Karl Palo, Anna-Karin Hagström och Linda Wikström), som haft olika handledande roller, om sina erfarenheter av att handleda kollegor på den egna skolan eller i kommun- och regionövergripande projekt. Deltagarna pratade också om hur det kan vara att handleda olika typer av projekt: Skolverksmoduler, SKUA, aktionsforskning och forskningscirklar. Moderator i panelsamtalet var Christina Wiklund. Avslutningsvis genomförde deltagarna triosamtal, där olika dilemman kopplade till kollegial handledning diskuterades.

Panelsamtal med Ann-Karin Hagström, Linda Wikström, Karl Palo och Camilla Lundmark samt moderator Christina Wiklund.

 

Panelsamtal med Ann-Karin Hagström, Linda Wikström, Karl Palo och Camilla Lundmark.

 

Doktoranderna arbetar vidare med avhandlingsarbete och forskarstudier. Under april har de deltagit i ett doktorandsymposium i Skellefteå, där doktorander från forskarskolan PROFS (Praktiknära skolforskning) vid Luleå tekniska universitet och forskarskolan FU (Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området) vid Umeå universitet träffades för att under två dagar diskutera sin forskning och knyta nya kontakter.

Under april deltog ca 60 förskollärare i kommunen vid nätverksträffarna för förskolan, som anordnades på Storstrand vid två tillfällen. Träffarna inleddes med att Johanna Jonsson och Helena Öhman berättade om lärande undervisningsmiljöer och utegårdens betydelse för barns utveckling och lärande. Därefter höll Ulrika Bergmark i en workshop – Drömmar och visioner om förskolans utemiljö – hur når vi dit? Under workshopen fick deltagarna illustrera och rita sin ”drömutemiljö” tillsammans i mindre grupper och därefter presentera sina visioner kort för varandra.

Vi kommer att genomföra ett antal digitala informationsmöten där vi informerar om kommande aktiviteter:

-          5 maj kl 9.15-9.45 – information om forskningscirklar i förskolan.

-          11 maj kl 15.30-16.00 – information om forskningscirkel i skolan.

-          11 maj kl 16.00-16.30 – information om handledarkollegium för lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Mer information och länkar till mötena skickas ut via mejl.

/FoU-teamet

Sidan kontrollerad: 2023-05-02 13:38:44