KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

FoU nytt december 2022

Publicerad 2022-12-20 16:56:05
Kategori Skola

FoU nytt december 2022

Årets sista månad lider mot sitt slut och det är dags att summera inte bara december utan hela 2022. Till er som vill veta mer om vad som hänt i Utbildningsförvaltningens FoU-miljö under året rekommenderar vi den verksamhetsberättelse som FoU-teamet har skrivit om Utbildningsförvaltningens FoU-arbete. Här följer en sammanfattning av vad som hänt i december.

Den 1 december genomfördes årets sista UDiN-seminarium. UDiN står för Utbildningsdialog i Norr och är en digital seminarieserie som anordnas av Luleå tekniska universitet, skolhuvudmän i Norrbotten och Norrbottens Kommuner. Vid UDiN presenterade Linda Wikström, som arbetar vid Språkslussen och är en av FoU-teamets förstelärare, och Erica Lövgren, som är förstelärare vid Norrbyskolan, sin undersökning om Språk- och kunskapsutvecklande arbete (SKUA) i Piteå kommuns grundskolor. Vid seminariet höll också Emma Gyllerfelt, doktorand från Göteborgs universitet, en presentation om kommunikation, interaktion och språk i slöjdämnet. I vanlig ordning diskuterades presentationerna i breakout rooms.

Den 6 december genomförde Ulrika Bergmark och Sara Viklund en skrivardag för lärare som är intresserade av att skriva artiklar till Utbildningsförvaltningens populärvetenskapliga tidskrift Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos). Under dagen presenterades tidskriften, den populärvetenskapliga artikeln som genre och lärarna fick konkreta skrivråd gällande stil, flyt, korrekthet och ordbehandling. Därefter diskuterades de texter som lärarna arbetar med och de fick handledning och råd. Dagen avslutades med att lärarna fick tid att skriva på sina texter. Det kommer att hållas skrivardagar även i framtiden för lärare som vill skriva om sitt utvecklingsarbete i Fufos.

På tal om Fufos så avslutades året med att tidskriftens andra nummer publicerades. Denna gång innehåller numret tre artiklar som alla är skrivna av förskollärare och lärare i Piteå kommun. Tidskriften är gratis och finns att ladda ned på Piteå kommuns hemsida.

FoU-teamet har också denna månad arbetat med att informera om FoU-arbetet både inom kommunen och externt. Till exempel har FoU-teamet fortsatt sitt erfarenhetsutbyte med lärare från Sigtuna kommun och forskare från Uppsala universitet. FoU-teamet har också träffat den referensgrupp bestående av avdelningschefer och rektorer som bildades i samband med att teamet startade sitt arbete. Vid detta möte diskuterades bland annat de aktiviteter som genomförts under hösten och hur teamet ska arbeta fortsättningsvis.

I december har det hållits ett informationsmöte om forskningsprojektet Läskraft och rekryteringen av deltagande lärare är i full gång. I Läskraft deltar forskare från Luleå tekniska universitet och Umeå universitet och lärare från Piteå kommun. Läskraft består av tre aktionsforskningsprojekt med fokus på skönlitteratur och kommer att genomföras i grund- och gymnasieskolan 2023–2025.

Under vårterminen kommer två ämneslärarstudenter från Luleå tekniska universitet att skriva sina examensarbeten i samverkan med Piteå kommun. Förutom sina handledare från universitetet kommer de att ha varsin biträdande handledare från Piteå kommuns skolor. Denna gång är det Malin Tuveborg-Svartling från Strömbackaskolan och Iris Rosengren-Larsson från Hortlax skola som kommer att handleda studenterna. När det gäller samverkan om examensarbeten så är planen att i kommunen bilda en arbetsgrupp som bland annat kan arbeta med att ta emot studenterna och att erbjuda möjligheter för dem att presentera sina resultat i kommunen.

Under december har de båda kommundoktoranderna Sara Viklund och Johanna Jonsson arbetat intensivt med att genomföra en etikprövning av sitt avhandlingsarbete och de har också lagt upp planeringen för de kommande studierna. För båda kommer vårterminen att innebära kurser inom ramen för forskarskolan, bland annat teori och forskningsprocessens olika delar. Utöver detta kommer Sara att läsa en kurs om policystudier i pedagogisk forskning och Johanna en kurs om aktionsforskning. De kommer också att fortsätta med utvecklingsarbetet i kommunen. Nytt för vårterminen är att Johanna kommer att bygga upp ett FoU-team för förskolan samt genomföra nätverksträffar och forskningscirklar anpassade till förskolans verksamhet.

Med detta vill vi från FoU-teamet tacka för gott samarbete under 2022 och önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Vi hoppas att vi kommer att träffas i många olika sammanhang nästa år och gemensamt arbeta för att utveckla undervisningen i Piteå kommun med utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

FoU-teamet

Sidan kontrollerad: 2022-12-20 17:08:36