KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

FoU-nytt december 2023

Publicerad 2023-12-21 08:56:12
Kategori

FoU-nytt december 2023

Förutom att berätta om december månads arbete med forskning och utveckling vid Utbildningsförvaltningen vill vi i FoU-teamet ta tillfället i akt att önska er en god jul och gott nytt år samt tacka för allt engagemang ni visat i samband med våra aktiviteter under året. Vi hoppas att ni får möjlighet till vila och återhämtning under ledigheten.

December inleddes med att Monica Grape vid Luleå tekniska universitet disputerade och numera kan titulera sig doktor i pedagogik. Monica har under sin doktorandtid haft ett nära samarbete med förskolor i Piteå kommun och hennes huvudhandledare var Ulrika Bergmark, vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen och professor vid Luleå tekniska universitet. Avhandlingen heter "Pröva och pröva igen": Professionellt lärande och agens när förskollärare utforskar digitalisering och lek i undervisningen och där diskuteras, med utgångspunkt i ett aktionsforskningsprojekt, lärares agens när det gäller det gemensamma professionslärandet och undervisningsuppdraget. Opponent var Ulf Blossing, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Bildtext: Anna-Carin Granberg, Caroline Wikström, Monica Grape, Monica Thelin och Gerd Berglund vid Monica Grapes disputation den 1 december

Den 5–7 december var Ulrika Bergmark och Christina Wiklund i Örebro för att berätta om Utbildningsförvaltningens arbete med forskning och utveckling vid en regional skolledarkonferens för ledare på olika nivåer inom förskola och skola i Örebro län. Temat för konferensen var Praktiknära forskning i kvalitets- och utvecklingsarbete.

Bildtext: Christina Wiklund och Ulrika Bergmark i Örebro

Handledarkollegiet fortsätter sitt arbete och den 12 december genomfördes den tredje träffen. Temat för denna träff var Mellanledande i relation till andra praktiker och med hjälp av bilder och samtalsmodellen progressiv brainstorming diskuterades olika handledarroller.

Bildtext: Handledarkollegium

Den 13 december höll Jaana Nehez sin docentföreläsning vid Högskolan i Halmstad. Föreläsningen hade titeln Skolförbättring i samverkan – utmaningar och möjligheter och representanter från FoU-teamet deltog online. Jaana Nehez har besökt en av höstens nätverksträffar för lärare och är också en av kapitelredaktörerna i boken Utvecklingsdialog i förskolan, där förskollärare och forskare från Piteå varit med och skrivit. Boken kommer ut under vårterminen.

För förskolans del har december inneburit fortsatt arbete i forskningscirklar och en nätverksträff. Vid nätverksträffen höll Annika Manni, universitetslektor vid Umeå universitet, i en presentation om undervisning utomhus vintertid. Träffen avslutades med diskussioner gällande utmaningar, men främst möjligheter, när det gäller undervisning ute under vinterhalvåret.

Avslutningsvis kan vi berätta att planeringsarbetet inför studien om AI som FoU-teamet kommer att genomföra tillsammans med Caroline Graeske, professor vid Luleå tekniska universitet, fortskrider. Den 17 januari kl 16.00-16.30 kommer vi att hålla i en informationsträff för högstadie- och gymnasielärare som är intresserade av att delta i studien. Varmt välkomna!

Sidan kontrollerad: 2023-12-21 08:56:12