KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

FoU-nytt februari 2023

Publicerad 2023-03-02 08:53:42
Kategori Skola

FoU-nytt februari 2023

Februari inleddes med en välbesökt nätverksträff i Pitholmsskolans matsal. Nätverket gästades denna gång digitalt av Jaana Nehez, fil. dr. i pedagogiskt arbete och lektor vid FoU-enheten i Helsingborg stad och lektor på högskolan i Halmstad.

Jaana Nehez föreläste om att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola. Bland annat diskuterade hon vilken kunskap som är central för processledare, olika positioner och roller som processledare kan anta, vikten av kommunikation samt kännedom om sig själv och gruppen. Hon pratade också om hur förutsättningar kan skapas för arbetsgrupper och olika skolkulturer. För den som vill läsa mer om Jaanas arbete rekommenderas den bok som hon har skrivit tillsammans med Lisbeth Gyllander Torkildsen, Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola (2020).

 

Nätverksträff, Pitholmsskolans matsal 2023-02-01

 

De tre forskningscirklarna har fortsatt sitt arbete. Temat för februaris träffar var analysmetoder med utgångspunkt i de data som deltagarna samlat in. Resultatet av de mindre utvecklingsprojekt som pågår inom ramen för forskningscirklarna kommer att presenteras vid ett seminarium förmiddagen den 29 maj. Dit är intresserade rektorer och lärare välkomna. Mer information om tid och lokal kommer längre fram.

De förskollärare och forskare som ingår i projektet Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan har under några dagar i februari deltagit i ett dialogmöte i Uppsala. Vid dialogmötet fick de förskollärare som skrivit dilemman med utgångspunkt i sin praktik ta emot kommentartexter från forskare och kollegor. Texter och kommentarer diskuterades i olika konstellationer och det fortsatta arbetet planerades. I november beräknas arbetet med boken vara helt färdigt och förhoppningen är att boken kommer ut lagom till julen 2023.

 

Deltagarna i Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan, dialogmöte vid Uppsala universitet.


Vårterminens första MULF-talk genomfördes den 16 februari. Vid seminariet presenterades resultatet av tre aktionsforskningsprojekt som genomförts i kommunens skolor. Först ut var Christina Wiklund och Urban Eichwurzel från Pitholmsskolan, som berättade om ett projekt om källkritik i högstadiets SO-undervisning. Därefter presenterade Eva Ekberg och Anna-Stina Säthergren från Norrmalmsskolan sitt arbete om lågstadieelevers skrivande. Avslutningsvis redogjorde Elisabeth Pettersson och Anna Lagerlöf-Nordsvahn från Christinaskolan om ett projekt om högstadieelevers motivation. Seminariet genomfördes i vanlig ordning både digitalt och fysiskt.

 

Christina Wiklund och Urban Eichwurzel, MULF-talk.

 

Anna-Stina Säthergren och Eva Ekberg, MULF-talk.

 

Anna-Lagerlöf-Nordsvahn och Elisabeth Pettersson, MULF-talk.

 

Den 17 februari deltog Niklas Risberg, verksamhetschef utveckling, och Ulrika Bergmark, vetenskaplig ledare, i Frukost med näringslivet. Vid träffen presenterade de Utbildnings-förvaltningens övergripande arbete med forskning och utveckling i skolan.
FoU-teamet har fått en ny förstelärare: Maria Karlsson som arbetar vid Backgårdsskolan. Maria har erfarenhet av FoU-arbete från olika sammanhang; hon har bland annat läst magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan och deltagit i olika i projekt som Examensarbete i samverkan, Läskraft och forskningscirklar om hälsofrämjande arbete.

 

Sidan kontrollerad: 2023-03-02 12:29:33