KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

FoU-nytt januari 2024

Publicerad 2024-02-01 14:31:18
Kategori

FoU-nytt januari 2024

FoU-nytt januari 2024

Nytt år erbjuder både en möjlighet att titta bakåt och reflektera över det år som passerat och att blicka framåt och planera för kommande aktiviteter. För FoU-teamets del innebar årsskiftet att vi sammanfattade 2023 års arbete i en verksamhetsberättelse som nu finns att läsa på hemsidan. Vi har också planerat vårens arbete, som bland annat innehåller:

-          två nätverksträffar för lärare (31 januari och 17 april)

-          två nätverksträffar för förskollärare (2 februari och 27 maj).

-          två MULF-talk-seminarier (22 februari och 13 maj)

-          fortsatt arbete med forskningscirklar i förskola och skola samt handledarkollegium

-          nytt nummer av den populärvetenskapliga tidskriften Fufos (Forskning och utveckling i förskola och skola)

-          inspirationsworkshoppar på begäran

-          arbete med förankring, kommunikation och spridning

-          studie om AI i undervisningen tillsammans med forskare från Luleå tekniska universitet

Eftersom intresset för AI i undervisningen är stort bland kommunens lärare hade den första nätverksträffen för lärare, den 31 januari i Pitholmsskolans matsal, temat Digitalisering och AI i skolan. Vid träffen pratade Caroline Graeske och Niclas Ekberg från Luleå tekniska universitet om de utmaningar och möjligheter som ökningen av AI inom utbildning (AIED) medför. Vart är vi på väg och hur påverkas skolämnen och lärares arbete av utvecklingen? Caroline och Niclas presenterade under nätverksträffen aktuell forskning inom området. Vid träffen presenterades också Digitaliseringsteamets sida Digitala perspektiv – en sida för pedagoger.

Bidltext: Caroline Graeske och Niclas Ekberg föreläser i Pitholmsskolans matsal.

Caroline Graeske är professor vid Luleå tekniska universitet och kommer tillsammans med FoU-teamet vid Utbildningsförvaltningen att genomföra en studie om AI i undervisningen. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur AI och specifikt chatbottar (till exempel Chat GPT) påverkar lärarrollen och undervisningen samt vilka utmaningar och möjligheter som lärare upplever. Studien kommer att genomföras genom fokusgruppsintervjuer med högstadie- och gymnasielärare i kommunen med start i februari 2024.

Den 29 januari genomfördes vårterminens första UDiN-seminarium. Den här gången presenterades erfarenheter och kunskaper om att främja skolnärvaro från både Luleå tekniska universitet och Piteå kommun. Vid seminariet berättade Fredrika Selberg-Zolland, doktorand i pedagogik och universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid LTU, om vikten av att elever känner tillhörighet i skolan. Thomas Andersson och Monica Sköld från Närvaroteamet i Piteå kommun berättade också om sitt arbete med elever som av olika anledningar har svårt att komma till skolan. Seminariet modererades av Ulrika Bergmark, professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet och vetenskaplig ledare i Piteå kommun.

I Utbildningsförvaltningens lokaler i Frejahuset finns numera en bokhylla med litteratur som rör undervisning (i arbetsrummet som Ulrika, Sara och Johanna sitter i). Dessa böcker går det bra att låna för den som så vill. Det är bara att skriva upp sig på listan som finns på bokhyllan. Passa gärna på att stanna till och prata med oss om forskning och utveckling – kanske har ni idéer som ni skulle vilja diskutera med oss – men hör gärna av dig i förväg så att någon av oss är på plats!

Sidan kontrollerad: 2024-02-01 14:31:18