KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Fou-nytt maj 2024

Publicerad 2024-05-31 08:20:24
Kategori

Fou-nytt maj 2024

FoU-nytt maj 2024

Den 7 maj genomfördes läsårets sista möte med Piteå utbildningsvetenskapliga råd (PUR). Vid mötet ändrades rådets framtida mötesstruktur till att innehålla två möten per år i stället för tre – ett på våren (fysiskt på plats i Piteå) och ett på hösten (digitalt). Rådet godkände också ett förslag om att utöka antalet ledamöter med en lärare från förskolan och en från gymnasiet. Vid mötet redogjordes också för läget i pågående studier om AI i undervisningen och samverkan mellan förskollärare och forskare. De framtida gemensamma forsknings- och utvecklingsområden som tagits fram vid föregående möte presenterades, liksom de områdesformuleringar som skickats in till Umeå universitet som grund för ansökningar inom Umeå universitets ULF-arbete (Utbildning Lärande Forskning). Om det finns intresse för samverkan kring de inskickade områdena bland forskare kan medel sökas för samverkansprojekt.

Grund- och gymnasieskolan har skickat in följande intresseområden:

 • Flickors skolfrånvaro, psykiska hälsa och studieresultat
 • AI utmanar och möjliggör
 • Anpassningar och NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) i förskolan, grundskolan och gymnasiet samt elevhälsan
 • Matematikdidaktik i grundskola och gymnasium

Vidare presenterades det senaste numret av Utbildningsförvaltningens tidskrift Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos), där följande fem artiklar publicerades:

Deadline för nästa nummer av Fufos är den 31 augusti.

Projektet didaktisk utvecklingsdialog i förskolan stod i centrum för MULF-talk den 13 maj. Vid detta seminarium presenterade Bodil Johansson (dilemmaförfattare), Lena Öhlund (dilemmaförfattare), Johanna Jonsson (kommentator) och Ulrika Bergmark (kapitelredaktör) sina erfarenheter av att skriva boken Undervisning i förskolan: förskollärare och forskare i dialog om didaktiska dilemman tillsammans.

Lena Öhlund och Bodil Johansson, MULF-talk den 13 maj 2024.

Kommundoktoranderna Johanna Jonsson och Sara Viklund reste i slutet av maj till Ljubljana i Slovenien för att delta i Doctoral Joint Seminar Week tillsammans med doktorander från Ljubljana, Pristina och Split. Under seminarieveckan hölls föreläsningar och doktoranderna presenterade och diskuterade sina olika forskningsprojekt.

Johanna Jonsson och Sara Viklund, Universitetet i Ljubljana

Den 27 maj genomfördes en magisterdag i samverkan mellan Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen och Piteå kommun. Tolv av de lärare som läste magisterutbildningen Forskning och utveckling i skolan samt Utbildningsförvaltningens vetenskapliga ledare, Ulrika Bergmark, åkte till Umeå universitet. Tillsammans med forskare från institutionen samtalade de om magisterutbildningen, lyssnade på föreläsningar, deltog i seminarium om en vetenskaplig artikel samt i en workshop där de fick designa samverkansprojekt.

Gruppbild av magistrar och forskare vid Umeå universitet

Under läsåret har det genomförts forskningscirklar i förskola och gymnasium och i maj avslutades dessa genom att deltagarna presenterade sina resultat. Den 29 maj berättade förskollärarna om sina utvecklingsarbeten och där fick inbjudna rektorer höra om hur undervisning utomhus kan utvecklas och iscensättas. Under träffen presenterades följande utvecklingsarbeten:

 • Filosofiska samtal i närmiljön av Evelina Grenemark, Trädgårdens förskola
 • Hur kan planerad yoga/rörelseundervisning stimulera barns utelek? av Sandra Löfkvist, Viljans förskola
 • Utomhusundervisning vintertid för de yngre barnen av Lena Öhlund, Rönnens förskola
 • Skapa samsyn och medvetenhet kring undervisningen utomhus av Jennie Arfmann, Ewa Viklund och Anna Södersten, Roknäs förskola
 • Regellekar utomhus av Maria Lidström, Fagottens förskola
 • Pedagogers och barns placering utomhus av Karin Holmström och Kristin Sundström, Strömnäsbackens förskola
 • Lärmiljöer utomhus under vinterhalvåret av Maria Svärdsudd, Ängens förskola
 • En forskningsstudie om sagoberättande som undervisningsmetod utomhus av Camilla Erstam, Viljans förskola
 • Skapandet av nya miljöer utomhus av Ulrica G Johansson, Ankarets förskola
 • Steam-undervisning utomhus – Barnens intresse i fokus av Catrin Sundström Vestin, Bergsvikens förskola

Bild under förskollärarnas forskningscirkelpresentation den 29 maj 2024.

 

Vid ett öppet seminarium den 30 maj presenterades följande utvecklingsarbeten:

 • Handledarens roll för en positiv APL-upplevelse – Inriktning mot social verksamhet på
 • Barn- och fritidsprogrammet av Annette Askenryd, Strömbackaskolan
 • Vad upplever elever på Vård- och omsorgsprogrammet gör en bra APL? av Heléne Eriksson, Strömbackaskolan
 • Skolfrånvaro på Strömbackaskolan – en studie av elevers perspektiv och skolans roll av Erika Hortlund
 • Boksamtal i grupp med läsande förebilder på gymnasiets yrkesprogram av Cecilia Sandström, Grans naturbruksgymnasium

Gruppbild av gymnasielärarna som presenterade sina resultat den 30 maj 2024. Cecilia Sandström, Annette Askenryd, Erika Hortlund och Heléne Eriksson tillsammans med FoU-teamets Christina Wiklund och Sara Viklund.

I maj nåddes vi också av den glädjande nyheten att lärare i Piteå ännu en gång uppmärksammats av Svenska Akademien. Denna gång är det FoU-teamets Linda Wikström som kommer att få motta priset för sina insatser i undervisningen i svenska som andraspråk. Prissumman är på 50 000 kr till Linda och 30 000 kr till den skolenhet där hon arbetar. Priset delas ut på Bokmässan i Göteborg i september. Linda är bland annat lärarhandledare i aktionsforskningsprojektet Läskraft, där hon och hennes kollegor arbetar med att stärka elevers engagemang för skönlitterär läsning och främja läskompetens i svenska som andraspråk. Ett stort grattis till Linda!

Linda Wikström, mottagare av Svenska Akademiens pris för svenska som andraspråk

Sidan kontrollerad: 2024-05-31 08:20:24