FoU-nytt mars 2023

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

FoU-nytt mars 2023

Årets NERA-konferens (Nordic Educational Research Association) ägde rum i Oslo den 15–17 mars. Vid denna konferens presenterades en studie som genomförts av forskare och lärare i Piteå kommun: Leading with care: four mentor metaphors in collaboration between teachers and researchers in action research. Presentatörer var författarna bakom artikeln:

  • Ulrika Bergmark, vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun och professor vid Luleå tekniska universitet
  • Ann-Charlotte Dahlbäck, specialpedagog vid Böle och Svensby skolor i Piteå kommun.
  • Anna-Karin Hagström, lärare vid Musik- och dansskolan i Piteå kommun
  • Sara Viklund, kommundoktorand vid Piteå kommun och Umeå universitet

Konferensen gav inblick i aktuell utbildningsvetenskaplig forskning och möjligheter till erfarenhetsutbyte, intressanta samtal och nya kontakter.

 

 

Arbetet i de tre forskningscirklarna i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning har fortgått under mars. Denna omgång var det lärandeteorier som stod på agendan. Behaviorism, kognitivism, sociokulturellt perspektiv, pragmatism, livsvärldsfenomenologi och posthumanism diskuterades med utgångspunkt i de utvecklingsprojekt som deltagarna genomför i den egna praktiken. Resultatet av deltagarnas praktiknära studier kommer att presenteras vid ett seminarium den 29 maj kl 8.30-12.00 vid Strömbackaskolan (Ö4.2 och Ö6.2). Dit är intresserade lärare och rektorer välkomna!

Parallellt med aktuella aktiviteter har FoU-teamet under mars planerat för höstens arbete med forskning och utveckling inom Utbildningsförvaltningen. Rektorerna i grundskolan och gymnasiet har fått komma med inspel på tänkbara aktiviteter och deras önskemål har varit viktiga för den planering som tagits fram och presenterats vid rektorskonferenser under senare delen av mars.

I slutet av månaden träffades den nya gruppen för examensarbete i samverkan, som har bildats i kommunen för att erbjuda ett sammanhang för lärarstudenter som skriver examensarbeten i samverkan med kommunens skolor. Ulrika Bergmark och Sara Viklund har också deltagit i en workshop om samverkan om lärarstudenters examensarbeten/självständiga arbeten. Initiativtagare till workshopen, där bland annat erfarenheter, utmaningar och framgångsfaktorer diskuterades, var forskare vid Mittuniversitetet.

Två förskollärare från Piteå kommun, Evelina Grenemark och Lena Bäckström, har tillsammans med Sofie Areljung, docent vid Umeå universitet, skrivit en artikel som har publicerats i tidskriften European Early Childhood Education Research Journal. Artikeln (se länk).  ”Young children’s learning in physics: a (dis-)trustful play with gravity, friction and counterforces?” Den handlar om ett projekt som de tillsammans bedrivit om förskollärares arbete med 2–4-åringars fysikinlärning. Utifrån en posthumanistisk förståelse av världen fokuserar de på den fysikinlärning som uppstår i barns intra-aktioner med material genom verb såsom klättra, rulla och hoppa.

Avslutningsvis vill vi tipsa om kursen praktiknära forskning och utveckling i skola och förskola (7, 5 hp), (se länk). Praktiknära forskning och utveckling i skola och förskolaDen ges av Luleå tekniska universitet i höst. Kursen vänder sig till lärare och rektorer som vill bedriva eller leda praktiknära skolforskning i förskola eller skola och ges som distanskurs (fem tillfällen) med en avslutande träff på campus. Förutom teorier, metoder och begrepp kopplade till praktiknära skolforskning handlar kursen om att tillämpa forskningsresultat och att bedriva studier i den egna praktiken. Därför kräver deltagande i kursen tillgång till en skolverksamhet som är möjlig att beforska.

 

FoU-teamet

Sidan kontrollerad: 2023-04-03 08:39:01