KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Fou-nytt mars 2024

Publicerad 2024-03-27 14:25:40
Kategori

Fou-nytt mars 2024

Mars 2024

I början av mars deltog FoU-teamets Ulrika Bergmark och Sara Viklund i NERA-konferensen (Nordic Educational Research Association) i Malmö. Förutom att lyssna på presentationer och träffas i olika nätverk, deltog de i ett rundabordssamtal om hållbar skolutveckling tillsammans med tre forskare från Norge.

De tre forskningscirklarna i förskola och gymnasium har under mars fördjupat sig i lärandeteorier och fortsatt analysen av det pågående utvecklingsarbetet. Förskollärarna kommer att presentera sina resultat den 29 maj inför rektorer i förskolan. Till gymnasielärarnas presentation, den 30 maj kl 15-17 i V5.2 på Strömbackaskolan, är alla intresserade välkomna. Deras studier handlar om vad som främjar elevnärvaro, litteratursamtal med läsande förebilder samt utveckling av APL (arbetsplatsförlagt lärande). Även handledarkollegiet har träffats och denna gång var temat Samtalet som verktyg. Vid kollegiet prövades olika samtalsmodeller, till exempel uppgiftslösande samtal.

Handledarkollegium med Kerstin Tufvesson, Hanna Isaksson, Lillemor Eriksson, Karl Palo, Maria Wiklund och Jenny Nilsson.

Temat för UDiN (Utbildningdialog norr) den 14 mars var Distribuerat ledarskap: mellanledares roll för processledning. Vid seminariet presenterade Karin Rönnerman och Frida Grimm sin forskning om mellanledare respektive förstelärare. Tre förstelärare från Bergsviksskolan i Piteå, Hanna Isaksson, Jenny Nilsson och Kerstin Tufvesson, berättade därefter om sina erfarenheter av förstelärarskapet. Moderator var Linda Wikström från FoU-teamet.

UDiN-seminarium med Hanna Isaksson, Kerstin Tufvesson, Jenny Nilsson och Linda Wikström

Arbetet med det kommande numret av den populärvetenskapliga tidskriften Forskning och utveckling i förskola och skola har pågått intensivt under mars. Artiklarna har nu genomgått en granskningsprocess och det nya numret släpps under april månad. Som vanligt kommer alla artiklar att vara tillgängliga digitalt på Piteå kommuns hemsida.

Vi i FoU-teamet hoppas att ni alla får en fin påskledighet och möjlighet att ladda batterierna inför slutspurten av vårterminen.

FoU-teamet

 

 

Sidan kontrollerad: 2024-03-27 14:25:40