KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

FoU nytt november 2022

Publicerad 2022-12-01 11:55:17
Kategori Skola
Sara Viklund, Christina Wiklund, Ulrika Bergmark, Stina Westerlund, Linda Wikström och Anna Kassfeldt under Kunskapsveckan i Umeå.
Sara Viklund, Christina Wiklund, Ulrika Bergmark, Stina Westerlund, Linda Wikström och Anna Kassfeldt under Kunskapsveckan i Umeå.  Foto: Piteå kommun

FoU nytt november 2022

Under elevernas höstlov arrangerades i vanlig ordning Kunskapsveckan i Umeå, en fortbildningsinsats där lärare och rektorer kan få ta del av aktuell forskning och utvecklingsarbete som rör skolan. FoU-teamet åkte dit för att presentera kommunens arbete med forskning och utveckling under rubriken Vetenskaplighet är som en muskel som behöver regelbunden träning – ett FoU-teams strategiska och konkreta arbete med forskning och utveckling i skolan. Vid sessionen presenterade också FoU-teamets Ulrika Bergmark och Stina Westerlund från Umeå universitet sin forskning om lärares professionella utveckling, förstelärare och rektorer. FoU-teamet och Stina Westerlund passade också på att arbeta med en studie om att starta upp utvecklingsprocesser i skolan. Arbetet med studien, som ska resultera i en artikel, fortsatte även under två skrivardagar veckan därpå.

Terminens sista MULF-talk, med temat Professionell utveckling – SKUA-insatsens effekter och lärares kunskapssyn, ägde rum den 15 november. Seminariet inleddes med att Linda Wikström från FoU-teamet och Erica Lövgren, förstelärare vid Norrbyskolan, presenterade sin studie av hur lärare och rektorer ser på SKUA-insatsens effekter. Därefter berättade Kristina Hansson, Piteå kommuns tidigare vetenskapliga ledare, och Per-Olof Erixon, professor vid Umeå universitet, om en nyligen publicerad studie om magisterutbildade lärares kunskapssyn: Teachers’ personal epistemologies and professional development (Erixon & Hansson, 2022). Vid seminariet var det i vanlig ordning möjligt att delta både digitalt och på plats.


Linda Wikström, förstelärare i FoU-teamet, MULF-talk den 15 november.

Erica Lövgren, förstelärare vid Norrbyskolan, MULF-talk den 15 november.

Kristina Hansson, tidigare vetenskaplig ledare i Piteå kommun och Per-Olof Erixon (via länk), professor vid Umeå universitet, MULF-talk den 15 november

Den 17 november höll Skolforskningsinstitutet ett symposium i Stockholm på temat Praktiknära skolforskning – erfarenheter, dilemman och framtidsspaningar. Huvudtalare var Ulrika Bergmark som också deltog i den efterföljande paneldebatten. Vid symposiet deltog även Sara Viklund. Efter de gemensamma föreläsningarna hölls parallella seminarier där resultat från olika praktiknära forskningsprojekt presenterades.

Ulrika Bergmark föreläser om Praktiknära forskning i förskola och skola: Varför, vad och hur? Skolforskningsinstitutet i Stockholm.

Panelsamtal på temat Framtidsspaningar inom praktiknära skolforskning, Skolforskningsinstitutet i Stockholm.

Apropå Skolforskningsinstitutet är det med stor glädje vi konstaterar att forskningsprojektet Läskraft, som forskare från Luleå tekniska universitet och Umeå universitet utarbetat i nära samverkan med lärare från Piteå kommun, blev ett av åtta projekt som beviljats medel i årets utlysning av forskningsbidrag. Läskraft består av tre aktionsforskningsprojekt med fokus på skönlitteratur och kommer att genomföras i grund- och gymnasieskolan 2023–2025.

Sara Viklund (Piteå kommun och Umeå universitet), Ulrika Bergmark (Piteå kommun och Luleå tekniska universitet), Linda Wikström (Språkslussen) och Charlotta Melander (Strömbackaskolan).

Annbritt Palo och Lena Manderstedt (Luleå tekniska universitet), Maria Karlsson (Backgårdsskolan) och Maria Löfgren (Umeå universitet).

De tre forskningscirklarna som pågår i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen har fortsatt sitt arbete under november. Vid träffarna har deltagande lärare utvecklat sina syften och frågeställningar och diskuterat val av metod. Till nästa träff i februari kommer lärarna att samla in dokumentation (empiri) till de mindre utvecklingsarbeten som genomförs inom ramen för forskningscirklarna.
En grupp förskollärare i Piteå kommun deltar under läsåret i ett projekt som heter Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan (DUF). Projektet går ut på att förskollärare skriver texter där de beskriver dilemman de möter i sin undervisning och hur dessa kan hanteras. Därefter skriver forskare och förskollärare reflektioner över de olika texterna. I november har fyra förskollärare från Piteå lämnat in sina dilemmatexter och nästa steg är att ”reflektörerna” tar sig an texterna. Avslutningsvis kommer alla texter att samlas i en bok som ges ut av Studentlitteratur.

FoU-teamet

Sidan kontrollerad: 2022-12-01 13:44:16