KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

FoU-nytt oktober 2022

Publicerad 2022-10-26 16:42:36
Kategori Skola
  • Delar av PUR: Helena Lundkvist, Lars Ulin, Carina Stridsman-Fjällström, Linda Ström, Christina Wiklund, Ulrika Bergmark, Johanna Jonsson, Malin Westling och Niclas Lyckander.
    Delar av PUR: Helena Lundkvist, Lars Ulin, Carina Stridsman-Fjällström, Linda Ström, Christina Wiklund, Ulrika Bergmark, Johanna Jonsson, Malin Westling och Niclas Lyckander.
  • Tromsögänget: Linda Wikström, Ulrika Bergmark, Anna Kassfeldt, Anna-Karin Hagström, Johanna Jonsson och Christina Wiklund.
    Tromsögänget: Linda Wikström, Ulrika Bergmark, Anna Kassfeldt, Anna-Karin Hagström, Johanna Jonsson och Christina Wiklund.

FoU-nytt oktober 2022

Oktober 2022 har varit en händelserik månad när det handlar om forskning och utveckling i Piteå kommun. Den 11 oktober hade Piteå utbildningsvetenskapliga råd ett heldagsmöte för att bland annat arbeta med utformandet av en ny strategi för forskning och utveckling (FoU) i Piteå kommun. Den 12 oktober åkte en grupp lärare och forskare till Tromsö för att delta i Noralf-konferensen. Temat för konferensen var ”Partnerskap mellom skoler, barnehager og forskere - Muligheter og barrierer”. Vid konferensen presenterades FoU-teamets arbete, Dans- och musikskolans utvecklingsarbete Lyssna – tolka – skapa samt förskolans kommundoktorand-projekt om undervisning och målstyrda processer i förskolan.

De tre forskningscirklarna som leds av FoU-teamet har fortsatt sitt arbete och deltagarna ska inför nästa träff fundera över syfte och frågeställningar att utgå från i de mindre utvecklingsarbeten som ska genomföras i den egna verksamheten. Även andra forskningscirklar och aktionsforskningsprojekt som pågår i kommunen, Hälsofrämjande skolutveckling (Solanderskolan), Källkritiskt tänkande (Pitholmsskolan), Motivation i lärandet (Christinaskolan) och Elevers skrivutveckling (Norrmalmskolan), har haft träffar under oktober.

Nätverksträffen den 26 oktober gästades av professor Caroline Graeske från LTU, som pratade om forskningslitteracitet. Med utgångspunkt i hennes presentation diskuterades därefter artikeln ”... förut kunde jag inte läsa så himla bra”: ett litteraturdidaktiskt projekt med vårdnadshavare och elever i skolår F–3 (Manderstedt et al., 2022), där verksamma från skolor i Piteå kommun har samskrivit med forskare från LTU.

Den 27 oktober träffade FoU-teamet företrädare från Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) vid Linköpings universitet för att diskutera FoU-teamets arbete och utbyta erfarenheter av att samverka med frågor som rör FoU.

Det har också skickats ut en inbjudan till en skrivardag till lärare och rektorer som har visat intresse av att skriva en artikel till den populärvetenskapliga tidskriften Fufos. Vid skrivardagen får deltagarna möjlighet att få handledning och inspiration i skrivprocessen. Sista anmälningsdag är den 22 november och deadline för att skicka in till nästa nummer av tidskriften är den 31 januari 2023.

FoU-teamet

Manderstedt, L., Palo, A., Dahlbäck, A., Brännström, A., Dahlberg, M., Lundström, G., Jonsson, K. & Hortlund, E. (2022). ”… förut kunde jag inte läsa så himla bra”: ett litteraturdidaktiskt projekt med vårdnadshavare och elever i skolår F–3 [Elektronisk resurs]. Forskning om undervisning och lärande. (10:1, 7–30). Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-92223

 

Sidan kontrollerad: 2022-10-26 16:43:32