FoU-nytt september 2023

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

FoU-nytt september 2023

Under september har det pågått många aktiviteter som rör forskning och utveckling.

Månaden inleddes med en välbesökt nätverksträff den 5 september om AI i undervisningen – möjligheter och utmaningar. Vid träffen föreläste Tobias Karlsson, doktorand i AI och maskinteknik vid Chalmers tekniska högskola och Ola Lindberg, professor i pedagogik vid Umeå universitet och gästprofessor vid Luleå tekniska universitet. Vi fortsätter arbeta med AI som tema och nästa nätverksträff, den 18 oktober, ges deltagarna möjlighet att själva pröva hur man använder ChatGPT och skriver prompts (instruktioner till chatbotten). 

Nätverksträff - föreläsning


Några av deltagarna från nätverksträffen

Den 6 september deltog FoU-teamet i en online-föreläsning vid Göteborgs universitet. Vid föreläsningen presenterade Karin Rönnerman, Peter Grootenboer, Kirsten Petrie och Christine Edwards-Groves sin forskning om mellanledarskap och handledning av kollegor.

Tre nya forskningscirklar har startat i september – en om forskning och utveckling i skolan och två om undervisning vid utevistelse i förskolan. Totalt ingår för närvarande 22 lärare och förskollärare i de tre forskningscirklarna. Förutom forskningscirklar har under månaden också ett handledarkollegium startat. Syftet med handledarkollegiet är att öka lärares förmåga att handleda kollegor i utvecklingsarbete som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Nio lärare med olika former av handledande uppdrag deltar i handledningskollegiet.

Inspirationsworkshops

Nytt för hösten är att FoU-teamet har besökt olika skolor som så önskat för att genomföra inspirationsworkshops. Under september har teamet besökt Strömnäs rektorsområde samt Magne och Mjölner vid Strömbackaskolan. Teamets inspirationsworkshop innehåller både föreläsningsinslag och praktiska övningar med fokus på det egna rektorsområdets utvecklingsarbete. Om fler rektorer önskar besök av FoU-teamet går det bra att höra av sig till oss. Vi har möjlighet att komma ut senare under hösten eller till våren.

Grupparbetets sammanfattning

MULF-talk

Läsårets första MULF-talk genomfördes den 25 september. Temat var Lärarstudenters examensarbeten i samverkan mellan skola universitet och vid seminariet berättade Malin Tuveborg-Svartling, Amanda Pogulis, Iris Rosengren och Sebastian Ridderskans om sina erfarenheter av samverkan i handledningsprocessen. Därefter presenterade Lena Manderstedt och Sara Viklund en artikel om maktrelationer i trepartshandledning, Meeting eye to eye: the power relations in triadic mentoring of the degree project in teacher education (Manderstedt et al., 2023). 

Powerpointbild över presentationens ämne.

Manderstedt, L., Viklund, S., Palo, A., & Lillsebbas, H. (2023). Meeting eye to eye: The power relations in triadic mentoring of the degree project in teacher education. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning31(4), 512–531. https://doi.org/10.1080/13611267.2023.2224256

ForskarFredag

I slutet av månaden genomförde medlemmar i FoU-teamet tillsammans med nyexaminerade läraren Moa Risberg, Backgårdsskolan, ett panelsamtal under det årligen återkommande evenemanget ForskarFredag. I samtalet diskuterades bland annat varför det är viktigt med forskning om skolan, hur lärare och elever kan engageras i forskning och vilka möjligheter det finns för lärare att fortsätta att utvecklas i sin profession genom deltagande i praktiknära forskningsprocesser. För att olika perspektiv på skolforskning skulle belysas i samtalet deltog en nybliven lärare, förvaltningsövergripande förstelärare, kommundoktorander samt en professor och tillika vetenskaplig ledare i Utbildningsförvaltningen.

Panelsamtal under ForskarFredag med FoU-teamet och läraren Moa Risberg.

Sidan kontrollerad: 2023-10-11 11:35:20