KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Utbildning för att kunna anställa engelskspråkig personal

Publicerad 2024-02-08 15:25:45
Kategori Näringsliv
Lunchseminarium för att kunna anställa engelskspråkig personal.
Lunchseminarium för att kunna anställa engelskspråkig personal.

Utbildning för att kunna anställa engelskspråkig personal

Att anställa arbetskraft som ännu inte talar svenska verkar vara en av de främsta utmaningarna vi står inför just nu. I Europa finns det gott om kompetens tillgänglig, förutsatt att vi är redo att ta emot den och att de åtminstone kan kommunicera på engelska i början.

Studier visar dessutom att inlärningen av ett nytt språk accelereras avsevärt när det finns möjlighet att praktisera det med kollegor på arbetsplatsen.

För att uppnå våra mål för befolkningstillväxt och närma oss det efterfrågade rekryteringsbehovet måste vi sänka hinder och öppna nya möjligheter för att kunna välkomna arbetskraft som inte har svenska som förstaspråk.

Hur kan vi åstadkomma detta? Ett första steg är att lära oss mer om hur det kan göras och hur vi behöver förbereda oss för att göra det möjligt.

Region Norrbotten, i samarbete med Eures Arbetsförmedlingen, bjuder nu in till ett lunchseminarium med temat "Rekrytera med engelska som arbetsspråk". Detta är en möjlighet för dig inom näringslivet att få information om rekrytering från andra EU/EES-länder, stöd för arbetsgivare och arbetssökande, Targeted Mobility Scheme (www.euresmobility.se) samt stöd för språkkurser med mera.

Targeted Mobility Scheme (TMS) via Arbetsförmedlingen Eures syftar till att matcha kompetent arbetskraft från EU till arbetsgivare med svårtillsatta platser. Här kan rekryteringsinsatser, rådgivning och ekonomiskt stöd för arbetsgivaren och arbetstagaren ingå. Arbetstagaren kan också ges möjlighet till finansierade språkstudier innan och efter anställningens start.

De kommer också att berätta specifikt om intresset för inflyttning från Nederländerna och den kompetens som följer med det.

Under seminariet kommer du även att få möjlighet att inspireras av tre arbetsgivare som rekryterar medarbetare från EU/EES. Du kommer att få höra deras berättelser om den resa de har gjort och fortsätter att göra för att hitta den kompetens de behöver.

Kom och lär dig mer om att rekrytera med engelska som arbetsspråk, med viss anpassning. Lyssna på deras berättelser om de utmaningar och framgångar de har upplevt på denna resa.

Sidan kontrollerad: 2024-02-08 15:25:45