KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

I samarbete med Piteå IF öppnas nu efterlängtad mötesplats på Strömbackaskolan

Publicerad 2024-01-26 13:47:25
Kategori
  • I samarbete med Piteå IF och projektet samhällsvinsten får elevfiket nytt liv och nytt namn - Mötesplats Zenith.
    I samarbete med Piteå IF och projektet samhällsvinsten får elevfiket nytt liv och nytt namn - Mötesplats Zenith.  Foto: Piteå kommun
  • Annika Niklasson, gymnasiechef och Jens Hedström, Piteå IF informerar om Mötesplats Zenith.
    Annika Niklasson, gymnasiechef och Jens Hedström, Piteå IF informerar om Mötesplats Zenith.  Foto: Piteå kommun

I samarbete med Piteå IF öppnas nu efterlängtad mötesplats på Strömbackaskolan

Elevfikets tidigare lokaler kommer att öppna upp med nytt innehåll. Viss försäljning kommer att finnas, men fokus ligger på att skapa en trygg mötesplats med aktiviteter för eleverna – Mötesplats Zenith.

Elevfiket, café Zenith stängdes i oktober och sedan dess har det saknats en mötesplats på skolan. Genom projektet samhällsvinsten kommer Piteå IF att ta över lokalen som byter namn till Mötesplats Zenith. Man räknar med att öppna upp i mitten av februari.

- Det här känns otroligt bra och det är också efterlängtat från eleverna. Att vi gör det här tillsammans gynnar alla inblandande - framför allt våra unga, säger Annika Niklasson, gymnasiechef Strömbackaskolan Piteå kommun.

Det kommer att finnas ett begränsat utbud av kioskvaror till försäljning i lokalen, men det kommer inte att vara vinstdrivande. Syftet är att skapa en trygg plats för ungdomar, samtidigt som det bidrar med fler vuxna på plats på skolan.

- Samhällsvinsten är ett fantastiskt fint initiativ och visar på vilket stort engagemang vi har i civilsamhället i Piteå. Det är ett mycket bra exempel på hur vi kan samarbeta för att ge Piteås unga, både under skoltid och på deras fritid, säger Hans Öhlund ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Fler vuxna på skolan, gratis frukost och aktiviteter

Med start i mitten av februari kommer Mötesplats Zenith att ha öppet måndag till fredag och bemannas av spelare från Piteå IF. De kommer att erbjuda olika aktiviteter som pingis, spela spel, musikaktiviteter och eventuella önskemål som kommer från eleverna.

- Elevinflytande via bland annat elevråd och elevkår är en viktig del i projektet och Strömbackaskolans och Piteå IF:s värdegrundsarbete och policy ligger till grund för projektet, säger Annika Niklasson.

Närmare 40 procent av eleverna i årskurs 1 på Strömbacka uppger att de aldrig eller sällan äter frukost. Därför kommer det erbjudas gratis frukost en gång i veckan, för att ge ungdomarna en bra start på dagen. Frukosten erbjuds i samarbete med Piteå IF:s befintliga och kommande partners till Samhällsvinsten.

Genom att fördjupa samarbetet mellan förening och skola är syftet är att skapa goda förutsättningar för unga att få en meningsfull och bra livsmiljö under såväl elevers skoltid som under ungdomars fritid. Målet är även att inspirera gymnasieungdomar till en hälsofrämjande livsstil.

- Det känns fantastiskt att vi inom Samhällsvinsten kan vidareutveckla konceptet och att kommande år göra skillnad genom att stötta gymnasieskolan. Vi vet att skolan går igenom en tuff förändring och att vi som förening kan ställa upp och skapa goda förutsättningar för våra ungdomar känns fantastiskt, säger Jens Hedström Piteå IF FF.

SAMHÄLLSVINSTEN

Samhällsvinsten är en satsning av Piteå IF för att arbeta med utmaningar i samhället och för att skapa ett bättre Piteå. Samhällsvinsten genomförs i samarbete med Piteå IF:s huvudpartners Sparbanken Nord, Wibax, Smurfit Kappa, PiteEnergi och Piteå kommun.

Sidan kontrollerad: 2024-01-26 13:47:25