Invånare

  • Boksläpp Piteå 400 år

    Boksläpp Piteås historia

    Nu släpps boken om Piteås 400-åriga historia – en bok som innehåller både samhällsutvecklingen och människor som leva här. Välkommen till biblioteket onsdag 4 dec. kl. 19 eller Piteå museum lördag 7 dec kl .13. Boksläpp Piteå 400 år

  • Sök medel från jubileumspotten

    En miljon till goda idéer!

    Nu kan föreningar, byar och andra arrangörer söka pengar från jubileumspotten för publika arrangemang under jubileumsåret 2021. Så börja planera och bidra till en årslångt firande när Piteå fyller 400 år. Sök medel från jubileumspotten

Kommunal anslagstavla
Påverka din kommun

Kommunkalender

2019-12-11 09:30 - 17:00 Samhällsbyggnadsnämnden
2019-12-12 09:00 - 15:00 Överförmyndarnämnd i samverkan
2019-12-12 09:00 - 12:00 Kommunala pensionärsrådet
2019-12-13 07:15 - 08:45 Frukost med näringslivet i Piteå
2019-12-18 08:30 - 17:00 Socialnämnden
Tillfälligt fel

Uppdateringen av kalendern misslyckades.