Invånare

 • Läs mer om kommunens barn- och ungdomskörer

  Vill du sjunga i kör?

  Musik- och dansskolan erbjuder tre kostnadsfria körer för åldrarna förskoleklass till gymnasiet. Vi startar 14 januari 2020. Välkommen! Kom och sjung med oss! Läs mer om kommunens barn- och ungdomskörer

 • Läs mer om de olika träningsmöjligheterna

  PUFF - gratis träning för dig som ung i Piteå

  Piteå kommun erbjuder gratis träning för dig som går i högstadiet och gymnasiet. Välj ditt favoritpass bland många träningsformer och anläggningar. Läs mer om de olika träningsmöjligheterna

 • Hitta närmaste plats för att hämta sand

  Gratis sand för halkbekämpning

  Har du halkigt på din gård? Vi erbjuder gratis sand på många platser i kommun, där du kan hämta sand för att göra din infart halkfri och säker. Hitta närmaste plats för att hämta sand

 • Sök medel från jubileumspotten

  En miljon till goda idéer!

  Nu kan föreningar, byar och andra arrangörer söka pengar från jubileumspotten för publika arrangemang under jubileumsåret 2021. Så börja planera och bidra till en årslångt firande när Piteå fyller 400 år. Sök medel från jubileumspotten

 • Tack för din hjälp!

  TACK!

  Tack till dig som svarade på SCBs medborgarundersökning – du är med och påverkar framtiden i kommunen. I vår kommer vi presentera resultaten från undersökningen. Fick du inte möjlighet att svara på enkäten? Kika in på sidan www.pitea.se/paverka - det finns fler sätt att påverka din kommun! Tack för din hjälp!

Kommunal anslagstavla
Påverka din kommun

Kommunkalender

2020-01-30 08:30 - 10:00 Torsdagsfika för besöksnäringen 30/1
2020-02-14 07:15 - 08:45 Frukost med näringslivet i Piteå
2020-02-19 08:30 - 17:00 Socialnämnden
2020-02-20 09:00 - 13:00 Överförmyndarnämnd i samverkan
2020-02-26 08:30 - 16:00 Barn- och utbildningsnämnden
Tillfälligt fel

Uppdateringen av kalendern misslyckades.