Detaljplanering

Kontakter planer och fysisk planering

Pia Brändström, detaljplaner, fysisk planering
Telefon 0911-69 71 37
E-post

Hanna Westerlund, detaljplaner, översiktsplaner, fysisk planering
Telefon 0911-69 61 07
E-post

Maria Sidenmark, fysisk planering
Telefon 0911-69 64 04
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Utdrag ur en plankarta som visar för vilket område detaljplanen gäller.
Utdrag ur en plankarta som visar för vilket område detaljplanen gäller.

Detaljplanering

En detaljplan anger vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara samt hur nära gator och vägar de får ligga.

Sidan kontrollerad: 2014-03-13 10:50:11