Detaljplanering


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Utdrag ur en plankarta som visar för vilket område detaljplanen gäller.
Utdrag ur en plankarta som visar för vilket område detaljplanen gäller.

Detaljplanering

En detaljplan anger vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara samt hur nära gator och vägar de får ligga.

Sidan kontrollerad: 2020-01-23 16:55:58