Detaljplaneprocessen

Kontakter planer och fysisk planering

Pia Brändström, detaljplaner, fysisk planering
Telefon 0911-69 71 37
E-post

Hanna Westerlund, detaljplaner, översiktsplaner, fysisk planering
Telefon 0911-69 61 07
E-post

Maria Sidenmark, fysisk planering
Telefon 0911-69 64 04
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Vid planprocessen ges berörda tillfälle till samråd.
Vid planprocessen ges berörda tillfälle till samråd.  Foto: Pixabay

Detaljplaneprocessen

Detaljplaneprocessen kan starta på olika sätt. Det är exempelvis vanligt att exploatörer eller markägare kontaktar kommunen för att kunna genomföra ett byggprojekt. Det kan också vara kommunen själv som initierar ett planarbete för att exempelvis skapa nytt bostadsområde, bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller möjliggöra uppförande av skolor.

Sidan kontrollerad: 2020-08-28 10:36:00