Utveckling

Utbildningsförvaltningen

Piteå Kommun, Utbildningsförvaltningen
Svartuddsvägen 1
941 85 PITEÅ
 
Telefon: 0911-69 60 00 (vxl)
Epost: bu-namnd@pitea.se

Mer kontaktuppgifter för Utbildningsförvaltningen


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Utveckling

Här presenteras utvecklingsprojekt som är aktuella för Utbildningsförvaltningen.

Nya Christinaskolan

De första tankarna på Christinaprojektet började spira redan 2016. Idén var att bygga ut och utveckla Christinaskolan till en skola från förskoleklass till årskurs nio, att riva Norrmalmskolan som redan då sett sina bästa dagar och att därefter nyttja ytorna för bostadsbyggande.

Skolan i Böle ska byggas om

Skolområdet ligger i utkanten av byn Böle i Piteå kommun. Bebyggelsen i byn är av lantlig karaktär med i huvudsak villabebyggelse och jordbruksfastigheter. Skolan ligger nära naturen har stora naturområden med både skog och älv i närheten. Skolgården har en fin utemiljö med tillgång till stora ytor för lek. Här finns en fotbollsplan och hockeyplan, samt skogen in på knuten. Under vintern åks skidor från skolgården och åker på en tur på de uppgjorda spåren.

Nya Solanderskolan - ett lyft för hela Öjebyn

Solanderskolan ligger i Öjebyn, cirka 6 km från Piteå stadskärna. Projektet med att bygga nya Solanderskolan innebär ett omtag och omvandling av ett område som hyser ett flertal funktioner. I söder finns fotbollsplan, bandyrink, sporthall, simhall och äldreboende. Här ska även en park etableras. I väster finns mestadels bostäder i form av tvåplansvillor. I de centrala delarna av området står ett antal skol- och förskolebyggnader. Majoriteten av de befintliga skolbyggnaderna ska rivas och ersättas. Tanken med projektet är att skapa en omvandling och satsning på området.

Dans för alla

Elever som dansar

Dans för alla är ett samverkansprojekt mellan Piteå kommuns Utbildningsförvaltning, Dans i Nord, Stiftelsen Institutet Dans i skolan och professor i danspedagogik Cecilia Björklund Dahlgren, som är verksamhetschef för det nationella utvecklingsarbetet Dans i skolan. Syftet är att alla barn och unga i Piteå kommun oavsett kön, etnicitet eller social tillhörighet, ska få möta dansen som konstnärlig och estetisk uttrycksform i skolan. Dans för alla är en särskild satsning som är fastställd i Kommunfullmäktiges verksamhetsplan och årsbudget för åren 2021–2023

Hälsofrämjande skola

Barn som leker och motionerar

Hälsofrämjande skola handlar om 12 hälsofrämjande projekt från förskola upp till gymnasiet samt kompetensutveckling för olika personalgrupper. Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska stödja elevens utveckling mot skolans mål enligt skollagen. Hälsofrämjande skolutveckling är en särskilda satsning som är fastställd i Kommunfullmäktiges verksamhetsplan och årsbudget för åren 2021–2023.

Sidan kontrollerad: 2021-06-03 09:45:07