Påverka din kommun

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar.

Inbjudan till granskning av förslag till vindbruksplan

Vindkraftsetableringar - en viktig verksamhet i Piteå kommun.

Piteå kommun arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt i hela kommunen. Piteå kommun har påbörjat arbetet med tematiskt tillägg till översiktsplanen, vindbruksplan. Vindbruksplanen från 2014 har reviderats för att svara upp till kommunens behov att hänvisa till lämpliga områden för eventuella tillkommande moderna och höga vindkraftverk.

Inbjudan till samråd: Detaljplan för Pitholm 77:7

Karta med markerat planområde

En detaljplan för fastigheten Pitholm 77:7 i Piteå kommun är under upprättande. Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål.

Sidan kontrollerad: 2022-05-10 08:56:07