Påverka din kommun

 

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Inbjudan till samråd: detaljplan för del av Pitholm 47:13

Planområdet är beläget vid Piteå hamn på Haraholmen.

Ett förslag till detaljplan för del av Pitholm 47:13 är under upprättande. Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för industriändamål. Samrådet pågår från 10 september – 1 oktober.

Besvärsundersökning om luftföroreningar, hälsa och närmiljö

1 000 pitebor ingår i den pågående undersökningen om luftföroreningar och buller.

Under tiden 13 augusti-19 oktober genomför Piteå kommun en enkätundersökning om miljö- och hälsofrågor. 1 000 personer har valts ut att ingå i undersökningen som kommer att ligga till grund för Piteå kommuns fortsatta arbete med miljö- och hälsoskydd.

Sidan kontrollerad: 2018-06-05 12:37:22