Påverka din kommun

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
  • Din åsikt räknas. Var med och påverka framtiden i Piteå du också. Svara på SCB:s medborgarundersökning eller delta i någon av våra dialoger.
    Din åsikt räknas. Var med och påverka framtiden i Piteå du också. Svara på SCB:s medborgarundersökning eller delta i någon av våra dialoger.
  • Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
    Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Inbjudan till samråd: förslag till detaljplan för fastigheten Storstrand 9:2, Storstrands kursgård och camping

Storstrands kursgård och camping

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Storstrand 9:2, Storstrands kursgård och camping, är under upprättande. Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla redan befintlig kursgård-, konferens- och campingverksamhet. Samrådet pågår från 10 september – 1 oktober.

Inbjudan till granskning: förslag till detaljplan för Lönnen 14, Telegrafen

Flerbostadshus med lokaler för centrumändamål planeras i kvarteret Lönnen.

Ett förslag till detaljplan för Lönnen 14, Telegrafen, är under granskning. Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus i kombination med lokaler för centrumändamål samt parkering på och under mark. Syftet är även att bevara den befintliga byggnaden, Telegrafen. Granskning pågår från 4 – 18 september.

Du som fått SCB:s medborgarundersökning

Din åsikt räknas - hur tycker du det är att bo och leva i Piteå?

Piteå behöver dig. Du är en av 1200 personer i vår kommun som blivit slumpmässigt utvald att delta i SCB:s medborgarundersökning. Ditt svar är viktigt. Resultaten av enkäten blir ett underlag för utveckling och beslut i framtidens Piteå.

Sidan kontrollerad: 2018-06-05 12:37:22