Påverka din kommun

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Enkät student i Piteå tycker

Piteå kommun vill veta vad studenter tycker

Enkäten student i Piteå tycker genomförs årligen och i år är enkäten öppen 20 oktober - 20 november. Årets undersökning innehåller frågor om arbete och arbetsliv, vad tycker du kännetecknar en attraktiv arbetsgivare?

Enkät Unga i Piteå tycker

Piteå kommunen vill att du ska vara med och påverka

Enkäten unga i Piteå tycker genomförs årligen och i år är enkäten öppen 20 oktober - 20 november. Årets undersökning innehåller frågor om arbete och arbetsliv, vad tycker du kännetecknar en attraktiv arbetsgivare?

Besvärsundersökning om luftföroreningar, hälsa och närmiljö

1 000 pitebor ingår i den pågående undersökningen om luftföroreningar och buller.

Under tiden 13 augusti-19 oktober genomför Piteå kommun en enkätundersökning om miljö- och hälsofrågor. 1 000 personer har valts ut att ingå i undersökningen som kommer att ligga till grund för Piteå kommuns fortsatta arbete med miljö- och hälsoskydd.

Sidan kontrollerad: 2018-06-05 12:37:22