Påverka din kommun

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.
Det finns flera sätt att arbeta med dialoger.  Foto: Pixabay.com

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar.

Inbjudan till samråd: Detaljplan för del av Pitholm 60:16 - Pitholmshöjden

Karta med markerat planområde

En detaljplan för del av Pitholm 60:16, Pitholmshöjden i Piteå kommun är under upprättande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett attraktivt bostadsområde med villor och flerbostadshus samt reserveras mark för förlängning av Svartuddsvägen, skola och idrottshall.

Inbjudan till samråd: Detaljplan för del av Pitholm 45:3 och 60:16 - Strömnäsbacken etapp 2

Karta med markerat planområde

En detaljplan för del av Pitholm 45:3 och 60:16 i Piteå kommun är under upprättande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett attraktivt bostadsområde med flerbostadshus och centrumfunktioner.

Synpunkter på förslag till Biblioteksplan

Den nya Biblioteksplanen kommet att gälla för perioden 2024-2027

Piteå kommuns biblioteksplan är en långsiktig, strategisk plan för biblioteksverksamheten i kommunen. Arbetet med en ny biblioteksplan för perioden 2024-2027 pågår och efter flera dialoger under våren har nu ett förslag tagits fram . Du har möjlighet att lämna in synpunkter på planen fram till och med 15 oktober 2023.

Sidan kontrollerad: 2022-05-10 08:56:07