Påverka din kommun

Strategisk Chef

Kommunledningskontoret

Telefon: 0911-69 62 57

 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Foto på ett tiotal postlådor
Foto på ett tiotal postlådor  Foto: Scandinav.se

Påverka din kommun

Var med och påverka Piteå kommuns utveckling. Här kan se vilka dialoger du kan delta i just nu. Under Resultat och kvalitet hittar du resultat från dialoger och undersökningar. Du vet väl att du även kan delta i våra dialoger direkt via Piteåappen?

Samrådsunderlag Lillpite Kraft AB

Samrådsunderlag Utrivning av Lillpite och Råbäcken kraftverk i Piteå kommun.

Norconsult har på uppdrag av Lillpite Kraft AB tagit fram handlingar för ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för utrivning av kraftverk och dammar. Under dokument finns samrådsunderlag för utrivning av Lillpite och Råbäcken kraftverk. Synpunkter och yttranden skickas till Norconsult senast 29 juni.

Dialog om framkomlighet i Piteå

Nu pågår en dialog om framkomlighet i Piteå.

Nu har du möjlighet att lämna förslag på hur framkomligheten i Piteå kan förbättras. Framkomligheten är en utmaning när staden växer och vi blir fler pitebor. Det är viktigt att vi tar oss fram på ett effektivt sätt till och från jobb, skola, föreningsliv, mataffärer och stadskärnan.

Företagsfrukost på landsbygden

Välkommen till företagsfrukost på landsbygden

Välkommen till frukost med näringslivet i Hortlax, Jävre, Rosvik, Roknäs/Sjulnäs och Norrfjärden.

Inbjudan till samråd: förslag detaljplan för fastigheten Lönnen 14, Telegrafen

Flerbostadshus planeras i kvarteret Lönnen.

Ett förslag till detaljplan för Lönnen 14, Telegrafen, är under upprättande. Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse av flerbostadshus i kombination med lokaler för centrumändamål samt parkering på och under mark. Syftet är även att bevara den befintliga byggnaden, Telegrafen. Samrådet pågår från 4 maj – 29 maj.

Inbjudan till medborgardialog i Norrfjärden

Kom och delta i medborgardialog med Polisen och kommunen.

Polisen och kommunen lyssnar! Hur kan kommunen och polisen jobba förebyggande på din ort? Vad är viktigast för dig? Kom och dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser.

Inbjudan till granskning: Hur utvecklar vi en attraktiv landsbygd?

Fördjupad översiktsplan Landsbygd

Piteå kommuns översiktsplan föreslår fördjupade översiktsplaner (FÖP) för fem landsbygdscentra i kommunen. Fördjupade översiktsplaner syftar till att bevara och skapa förutsättningar för boende och arbete på landsbygden.

Dialog med Piteås utmaningar i fokus

Ett femtiotal personer deltog i gårdagens dialog om tillväxt, livsmiljö och service och tjänster.

Under gårdagskvällen genomförde Piteå kommun en medborgardialog med inbjudna representanter från föreningar, företag, institutioner, studieförbund och pitebor. Dialogen är en del av det politiska arbetet med riktlinjer för budgeten 2019. Dialoggrupperna leddes av Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande, Anders Lundkvist, kommunstyrelsens vice ordförande och Brith Fäldt, kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Kvällsfika - tisdagar på Kaleido

Information- och dialogträffar där vi diskuterar olika ämnen

Välkommen till kvällsfika tisdagar klockan 19.00 på Kaleido.

Sidan kontrollerad: 2013-10-09 12:40:45