Hållbar samhällsutveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
En framgångsrik samhällsutveckling förutsätter en långsiktig balans mellan hållbarhetsperspektiven.
En framgångsrik samhällsutveckling förutsätter en långsiktig balans mellan hållbarhetsperspektiven.  Foto: Piteå kommun

Hållbar samhällsutveckling

En hållbar samhällsutveckling innebär att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt som är långsiktigt, effektivt och stabilt för kommande generationer och andra delar av världen. Hållbar utveckling förutsätter helhetssyn med balans mellan sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv.

Lindbäcks nya fabrik igång

LIndbäcks nya fabrik på Haraholmen.

Lindbäcks har investerat i ännu en fabrik i Piteå. I den så kallade Superfabriken tillverkas flerbostadshus.

Strömnäsbacken - ett nytt villaområde med förskola

Illustration över det nya bostadsområdet.

Nu påbörjas byggnationen av ett nytt bostadsområde, med plats för 24 villor och en förskola.

Ljungheden - ett nytt bostadsområde

Ett nytt bostadsområde på Ljungheden i Bergsviken är på gång.

Behovet av bostäder i kommunen ökar och efterfrågan på villatomter är hög. Piteå kommun fortsätter satsa på attraktiva boendemiljöer. Ett nytt kommunalt bostadsområde med 16 villatomter och ett flerbostadshus planeras på Ljungheden i Bergsviken.

Ängsgården - ett äldreboende för framtiden

Det nya äldreboende är inflyttningsklart september 2019.

Det pågår många olika byggprojekt på Universitetsområdet. Ett av dem är bygget av det nya äldreboendet Ängsgården. Det kommer att inrymma 60 lägenheter för personer med demenssjukdomar och beräknas vara klart för inflyttning september 2019.

Haraholmens industriområde

Haraholmen - ett område fullt av möjligheter.

Piteå kommun skapar ett nytt industriområde ute på Haraholmen. Området ligger centralt och kan erbjuda goda förutsättningar för transporter med bil, lastbil, järnväg eller båt.

Sidan kontrollerad: 2018-08-02 15:34:15