Hållbar samhällsutveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
En framgångsrik samhällsutveckling förutsätter en långsiktig balans mellan hållbarhetsperspektiven.
En framgångsrik samhällsutveckling förutsätter en långsiktig balans mellan hållbarhetsperspektiven.  Foto: Piteå kommun

Hållbar samhällsutveckling

En hållbar samhällsutveckling innebär att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt som är långsiktigt, effektivt och stabilt för kommande generationer och andra delar av världen. Hållbar utveckling förutsätter helhetssyn med balans mellan sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv.

Fotbollshallen på Arena Norrstrand

Övertryckshall vinterbild

Frågan om en fullstor fotbollshall (planmått 105 x 65m) har drivits av fotbollsföreningarna i Piteå sedan 90-talet. Av kostnadsmässiga skäl är en permanent fullstor fotbollshall inte ett alternativ utan fotbollen har de senaste åren fokuserat på utreda möjligheten till en Övertryckshall. Ett flertal tänkbara placeringar har utretts men utgångsläget har varit en central placering, närhet till skolan och med möjlighet till samnyttjande av andra verksamheter. Efter att beslut om att bygga en hall och avsätta medel togs beslut om placering på Nolia/Norrstrand togs i Kommunstyrelsen 2016-03-21.

Munksunds nya skola är byggd för lärande

Den nya skolans välkomnande huvudentré.

Under 2014 gjordes en översyn av hela skolstrukturen – storlek på barngrupper, lärarresurser och lokaler. Munksunds skola var en av dem som hade stora brister vilket ledde till beslutet att bygga en ny skola med förskola och skola för årskurs f-3.

Ny bro till Fårön

Den nya bron över Fårösundet.

För att få en trafiksäkrare lösning och ett bättre flöde över och under bron, har kommunen byggt en ny bro till Fårön. Arbetena är nu färdigställda och bron invigd.

Lindbäcksstadion utvecklas

Lindbäcksstadion sommar

En omfattande vision kring utvecklingen av Lindbäcksstadion är framtagen.

Utveckling av området vid universitetet

Universitetsområdet - en hållbar och kreativ stadsdel.

Piteå kommun har påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete av området vid universitetet. Området ska bli en ny myllrande stadsdel med ett levande campus, attraktiva bostäder samt en helt unik kombination av verksamheter inom kulturella och kreativa näringar likväl som inom energi och miljöteknik.

Sidan kontrollerad: 2018-08-02 15:34:15