Bredband och digitalisering

Kontaktperson bredbandsutbyggnad

Sara Lundström, samhällsutvecklare
Telefon 0911-69 61 32
E-post

Kontaktpersoner e-utveckling/digitalisering

, e-samordnare, Projektledare, Strategiskt stöd

, IT-strateg, Utbildningsförvaltningen

, Ansvarig digital media, Informationsenheten

, Ansvarig telefoni, Informationsenheten

, IT-chef, IT-avdelningen

, IT-strateg, Samhällsbyggnad


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Tillgång till bredband skapar förutsättningar för en levande stad och landsbygd.
Tillgång till bredband skapar förutsättningar för en levande stad och landsbygd.  Foto: Pixabay

Bredband och digitalisering

Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig del i strävan att utveckla Piteå till en attraktiv och tillväxtorienterad kommun. Tillgång till bredband ger förutsättningar för att ta del av digital service och tjänster, arbeta, studera - oavsett var man befinner sig.

Samverkan med Arvidsjaur kommun

Kommunsamverkan kring utbyggnad av bredbandnät.

AB PiteEnergi och Piteå kommun har tillsammans med Arvidsjaursstadsnät och Arvidsjaur kommun ansökt om regionalt projektstöd hos Region Norrbotten för utbyggnad av bredband

Bredband på landsbygden

Staten satsar 150 miljoner för utbyggnad av bredband på de mest glesbebyggda områden.

I Piteå kommun finns delar av landsbygd där marknadsmässiga förutsättningar saknas för utbyggnad av bredband. För dessa områden finns offentliga stöd att söka, däribland Jordbruksverkets så kallade Landsbygdsprogram.

Det digitala Piteå

Den digitala utvecklingen påverkar oss både som samhälle och som individer.

Det Digitala Piteå - Enkelt, smart och uppkopplat!

Sidan kontrollerad: 2017-12-21 14:07:27