Utbyggnadsplan kommunalt VA

VA-planering

Maria Widman, samhällsutvecklare
Telefon 0911-69 70 64
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
Väl fungerande enskilda avlopp är viktigt för en hållbar framtid.
Väl fungerande enskilda avlopp är viktigt för en hållbar framtid.  Foto: Maria Fäldt

Utbyggnadsplan kommunalt VA

Piteå kommun arbetar för en fungerande, långsiktig och effektiv VA-planering. Vi strävar efter en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjningen i hela kommunen. I arbetet ingår även hantering av dagvatten.

Sidan kontrollerad: 2019-04-09 16:17:44