Tillgänglighet

Arbetsgrupp tillgänglighet

Anna Stamblewski, Samhällsbyggnad/Samhällsplanering (Samordnare)
Telefon 0911-69 61 29
E-post

Lars Holmberg, Samhällsbyggnad, Fysisk planering
Telefon 0911-69 62 15
E-post

Mikael Borgh, Samhällsbyggnad/Teknik och gator
Telefon 070-656 23 81
E-post

Terese Edmark, Kultur, park och fritid
Telefon 0911-69 68 26
E-post

Lars Lundberg, Utbildningsförvaltningen
Telefon 0911-69 61 76
E-post

Kjell Nilsson, Fastighets- och serviceförvaltningen
Telefon 0911-69 61 91
E-post

Ulf Gustafsson, Kommunledningsförvaltningen
Telefon 0911-69 61 80
E-post

Torbjörn Johansson, Räddningstjänst
Telefon 0911-69 64 95
E-post

Lars Lundin, Socialtjänst
Telefon 0911-69 67 86
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan
 Kommunens mål är att Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla.
Kommunens mål är att Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla.  Foto: Anna Stamblewski

Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla är ett jämlikhetskrav och en demokratifråga. Alla har rätt till och ska ges möjlighet att delta i det dagliga samhällslivet på jämlika villkor. Det handlar om allt från arbetsliv, utbildningar och friluftsliv till möjligheten att ta del av samhällstjänster, utbud av tjänster och information.

Bostäder, byggande och bygglov

Även personer med nedsatt syn och hörsel ska kunna använda den byggda miljön.

Samtliga bygglovsärenden prövas utifrån tillgänglighet och användbarhet. Nya bostäder (dock inte fritidshus) ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Fritid för alla

Alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ska ha möjlighet till en rik och utvecklande fritid.

Kultur- och fritidsaktiviteter på lika villkor ger förutsättningar för delaktighet och meningsfull fritid. Mötesplatser, kultur, friluftsliv, idrott och motion höjer vår livskvalitet.

Information och kommunikation

Vi ska uttrycka oss enkelt och begripligt i tal, skrift och i det personliga bemötandet.

Arbetet med tillgänglig information och kommunikation handlar om att vi ska uttrycka oss enkelt och begripligt i tal, skrift och i det personliga bemötandet. Dessutom är det viktigt att våra kanaler anpassas så att även personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ta del av vår information.

Publika lokaler

Tillgängliga lokaler utestänger ingen.

Fysisk tillgänglighet i och i anslutning till en byggnad är en förutsättning för delaktighet i samhället. Det är själva grunden för att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta där eller ta del av samhällets tjänster och serviceutbud.

Utomhus

God tillgänglighet är en förutsättning för full delaktighet.

Tillgänglighet i fysisk miljö handlar om att människor med nedsatt funktionsförmåga ska kunna förflytta sig säkert och självständigt, hitta dit man ska och förstå när man är framme. Man ska självständigt kunna använda och vistas i utomhusmiljöer samt i byggnader. Det är lika viktigt att man kan ta sig ut ur byggnaden i en nödsituation.

Sidan kontrollerad: 2018-08-08 14:05:09