Tillsyn av enskilda avlopp

HÄLSOSKYDD - TELEFONTID/TIDSBOKNING

Telefon 0911- 69 70 30
Måndag-fredag kl. 8.30-15.00, lunch 11.30-12.30

E-post 

Besöksadress Västergatan 10

Miljöinspektörer som jobbar med hälsoskydd gör en del platsbesök så boka tid om du vill vara säker på att träffa en miljöinspektör.


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Tillsyn av enskilda avlopp

Piteå kommun har ansvar att bedriva tillsyn för att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas om de innebär risker för människors hälsa eller miljön. I grunden handlar detta om att säkerställa att vi har bra dricksvatten, levande sjöar, rent vatten att bada i en varm sommardag samt friska vattendrag och kustvatten för fiske och rekreation. Om en avloppsanläggning inte bedöms fungera tillfredställande kan vi ställa krav på att anläggningen ska åtgärdas. All tillsyn timdebiteras enligt gällande taxa.

Miljö- och tillsynsnämnden gör både planerad tillsyn och händelsestyrd tillsyn. Den händelsestyrda tillsynen utförs efter klagomål eller när vi får kännedom om en dålig och/eller gammal avloppsanläggning samt om avloppsanläggningen saknar tillstånd i vårt arkiv.  Den planerade tillsynen sker områdesvis i olika delar av kommunen. När det är dags för tillsyn i ditt område kommer du som fastighetsägare att få ett informationsbrev som beskriver hur och när tillsynen kommer att äga rum.

2024-2026 sker planerad tillsyn vid Pitholm, och de delar av Renön och Nötön som inte är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

 

FÖRENKLAD DELGIVNING

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen använder sig av förenklad delgivning. Syftet med delgivningen är att säkerställa att en person eller företag har tagit emot ett beslut där myndigheten avgör ett ärende som går parten emot.
Så här går det till

• Du får ett brev eller e-postmeddelande som innehåller den handling som ska delges dig
• Det andra brevet/e-posten är ett kontrollmeddelande om att förvaltningen har skickat handlingen. Brevet/e-posten skickas tidigast första arbetsdagen efter det första brevet/e-posten
• Har du bara fått kontrollmeddelandet, men inte själva beslutet, kontakta Miljö- och hälsoskyddsavdelningen snarast.
• Brev/e-post skickas till senast kända adress. Det kan vara en e-postadress som du har uppgett, till exempel i enkäten. Om brev/e-post kommer i retur skickas brev till din folkbokföringsadress/företagsadress, om denna är en annan än tidigare angiven adress.
När du fått del av handlingen

Du har normalt fått ta del av handlingen efter att två veckor har gått från den dagen då Miljö- och hälsoskyddsavdelningen skickade sitt första brev. Miljö- och hälsoskydds-avdelningen kan även delge handlingar på annat sätt, vilket kan innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto eller skriva under på att du har blivit delgiven.

 

Sidan kontrollerad: 2024-03-04 15:37:00