Kontakt och rådgivning

Hälsoskydd - telefontid/tidsbokning

Telefon 0911- 69 70 30
Måndag-fredag 8.30-15.00, lunch 11.30 - 12.30

E-post 

Besöksadress Västergatan 10

Miljöinspektörer som jobbar med hälsoskydd gör en hel del platsbesök så boka tid om du vill vara säker på att träffa en miljöinspektör.


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Kontakt och rådgivning

Här hittar du information om hur du kontaktar oss vid frågor, men också tips och rekommendationer som kan vara bra att ha med dig vidare i processen.

Om du ska anlägga ett nytt avlopp behöver du först söka tillstånd. Ska du ändra på avloppet kan du behöva anmäla åtgärden först. I båda fallen är det miljö- och tillsynsnämnden som beslutar. Läs mer här.

Om du gör ett nytt avlopp eller ändrar på det befintliga utan att först söka tillstånd eller anmäla ändringen kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift till staten.

Därför råder vi dig att alltid kontakta oss på Miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan du påbörjar något arbete. Vi finns med som ett bollplank i din process kring enskilt avlopp. Kom gärna och prata med oss under våra drop in-kvällar. Vill du kontakta oss andra tider, ring telefonnummer 0911-69 70 30, telefontid vardagar kl. 08.30-15.00, lunchstängt 11.30-12.30.

Det går också bra att mejla oss. 

Innan du köper ett hus med eget vatten och avlopp är det viktigt att du tar reda på så mycket information som möjligt om anläggningarna på fastigheten. För en avloppsanläggning med påkopplad vattentoalett är det dessutom viktigt att veta att det finns ett tillståndsbeslut samt hur många personer anläggningen är dimensionerad för.

Finns inget tillstånd är avloppet olagligt. Fastighetsägaren har det primära ansvaret att spara tillstånd, men ibland har det kommit bort. Miljö- och tillsynsnämnden har uppgifter ärendesystemet från 1986 och framåt. Gamla tillstånd kan finnas i kommunens centralarkiv.

När det är fråga om dricksvatten från egen brunn är det viktigt att veta att vattenkvaliteten är bra och att brunnen kan leverera den mängd vatten du önskar. För mer information se avloppsguiden.se

Frågor att ställa om avloppsanläggningen

  • Vad är det för typ av anläggning, hur gammal är den och finns det tillstånd? Finns det dokumentation eller ritningar över anläggningen?
  • Var på fastigheten ligger anläggningen och hur är den placerad i förhållande till dricksvattenbrunnen?
  • Behöver anläggningen renoveras eller förbättras och finns det föreläggande från Miljö- och tillsynsnämnden (krav på åtgärd)?
  • Kommer avloppsanläggningen att klara den kommande belastningen?
  • Finns det en skötselinstruktion? (Säljaren bör visa hur anläggningen sköts.)
  • Finns det serviceavtal? Vissa teknikleverantörer erbjuder service av anläggningen.

Du kan själv kontrollera avloppets funktion med checklistan i “Är ditt avlopp rött, gult eller grönt”. Eller kontakta ett företag som anlägger nya avlopp för att hjälpa dig besiktiga avloppsanläggningen.

Frågor att ställa om dricksvattnet

  • Vad är det för typ av anläggning, hur gammal är den och vad har den för kapacitet?
  • Har vattnet analyserats och hur länge sen var det? Rekommendationen är att vatten ska analyseras minst vart tredje år.
  • Vilka parametrar ingick i så fall i analysen och vad visade resultatet?
  • Finns det någon teknik för vattenrening installerad och hur ska den skötas? Finns det kostnader för detta?

Det finns många olika typer av avloppslösningar – för att få hjälp med att välja rätt typ av anläggning utifrån din fastighet, ditt behov samt området i stort rekommenderar vi dig att kontakta en entreprenör eller konsult. På avloppsguiden.se kan du hitta en lista på entreprenörer verksamma i kommunen. Vi rekommenderar att anlita en entreprenör som har gått Maskinentreprenörernas utbildning för att anlägga små avlopp eller en entreprenör med mångårig erfarenhet.

Läs mer om olika typer av anläggningar och få mer rådgivning på avloppsguiden.se

Sidan kontrollerad: 2023-04-24 09:38:06